Автор Време е за обединение

4
Клипа е заснет в България от Асоциацията на сирийците в България. Лично за мен е много правилен и силно въздействащ. Препоръчително е да се гледа със звук. Разпространявайте го!
1 видео: