Автор Беше съвсем близко...

6
1 картинка в продължението:

26880-0