Автор Зрителен контакт: очи в очи

11
Преследвайки една и съща цел, мъжете и жените често виждат съвършено различни неща, което нагледно е показано в тази тема. Конкретно в тази ситуация на мъжете им е провървяло повече с гледката.
2 снимки:

27405-0