Автор Китайски учени създадоха най-лекия твърд материал

0
4 снимки и текст:

1534-0


Китайски учени създадиха най-лекия в света твърд материал. Неговот тегло е толкова малко, че с лекота се задържа на крехко цвете.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

1536-0

Материала е съставен от оксид на графен и лиофилизирован въглерод. Разработената гъбеста материя на графен аерогел тежи някави си 0,16 мг/см3, което прави веществото най-лекото от всички твърди материали в света. Графенът вече донесе нобеловска премия на Андрей Гейм и Константин Новоселов.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

1539-0

На база на този уникален материал ще бъдат направени още не малко открития. Без примеси графена представлява двумерен кристал и се явява най-тънкия ръкотворен материал на земята.Ако сложим 3 милиона листа графен един върху друг, ще получим височина на купчинка в размер на 1мм. Независимо от своята лекота, графена е изключително здрав материал.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

1541-0

Един лист с дебелина на пакет от полиетилен е способен да издържи тежестта на един слон. И с това предимствата на графена не завършват. Освен здравината и лекотата, материала е изключително гъвкав. Той може да бъде разпънат без каквито и да било последствия на 20%. Едно от последните свойства на графена открито от учените е възможността да филтрира вода, възможност да задържа различни течности и газове.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...