Автор Фантастичните инфрачервени фотографии на Helios-spada

5
Американският фотограф с псевдоним Helios-spada създава уникални инфрачервени снимки. Фотографирането в инфрачервения спектър е популярен експеримент сред фотографите. Снимките се правят в диапазона 750 – 1400 нм. ИЧ снимки ни позволяват да видим това, което невъоръженото човешко око не може да види и затова никога не се знае какъв кадър ще се получи. На тези снимки пейзажите се преобразяват в контрастни сцени, където даже познати панорами изглеждат сюрреалистично.
37 снимки:

15821-0
Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...