Автор Предлагам една игра

Я да раздвижим малко форума. Играта е следната: всеки казва по една дума с четири букви, като всяка следваща дума трябва да започва с буквата, на която завършва предишната. Първа дума:

РИЗА
Бжжж бжжжж бззз...

Кака, всичко знае...

Бжжж бжжжж бззз...

И тук ли.....?  :faceoff:
Имена може ли?
Аз казвам НЕЛИ
Love comes again...

Не разбрах може ли имена, но нека е...

ИЛИК

Хм...

КРАК

Хах!

Корморан
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Хах!

Корморан


нали уж беше  с четири букви????!!!!

Хах!

Корморан


нали уж беше  с четири букви????!!!!
Благодаря, Насе! Грешката е моя! :dont:
Тогава казвам:
КУКА
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

АРДА  :P

P.S. Може и всякакви имена.
Бжжж бжжжж бззз...


Айде стига с туй аааааа :D

АЛЕН

Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.


Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.


Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.


Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Бжжж бжжжж бззз...

Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

елхаааааааааааааааааааааааа

Ами сега... :blink:

АЛЕН

(демек червен  :biggrin:)
Кака, всичко знае...Love comes again...


Бжжж бжжжж бззз...

АСМА

а АЛЕН е два пъти!  :dont:

Бжжж бжжжж бззз...