Автор 10 начина, с които контролират умовете ни!

7

20714-0


 Управлението на поведението на човека е една от първите задачи на държавата. Държавата се създава от нейните граждани с цел да съгласуват интересите си, но държавната или политическата власт имат свои собствени интереси и първата й задача е управлението на онези, които са я избрали с цел най-тривиално самосъхранение. Ако хората започнат да проявяват недоволство от текущата политика, която произтича от тясно корпоративните интереси на властовата върхушка и нейните доверени лица, за да се избегне насилието над народа, се използва пропагандата, чийто инструмент са СМИ.
Ноам Хомски (Чомски) – професор по езикознание в Масачузетския технологичен институт, лингвист, философ, обществен деец, писател и политически аналитик направи списък с “десетте метода за манипулиране” със средствата за масова информация.
 

Метод №1

Отвличане на вниманието

Основен елемент в управлението на обществото е отвличането на вниманието на хората от важните проблеми и решения, които се приемат от политическите и икономически управляващи кръгове, чрез постоянно насищане на информационното пространство с малко значими съобщения. Методът с отвличането на вниманието е много съществен, за да не се даде възможност на хората да получат важни знания в областта на съвременните философски течения, науката, икономиката, психологията, невробиологията и кибернетиката. Мястото на това информационно пространство се заема от спортни вести, шоу-бизнес, мистика и други информационни съставки, които се основават на човешките инстинкти от еротиката и порнографията до битовите сапунени сюжети и съмнителните методи за лесно и бързо манипулиране чрез рекламата.
“… постоянно отвличайте вниманието на хората от истинските социални проблеми, превключвайки на теми, които нямат реално значение. Направете така, че хората да са постоянно заети с нещо и да нямат време да разсъждават, подобно на животните…” (Наом Хомски, цитат от книгата “Тихо оръжие за спокойни войни”)

Метод №2

Създавайте проблеми, след това предлагайте методи за решаването им

Този метод се нарича “проблем-реакция-решение”. Създава се проблем, някаква “ситуация”, за да се предизвика определена реакция сред населението така, че то само да поиска вземането на мерки, необходими на управляващите кръгове. Например да се задвижи вълна от насилие в градовете или да се организират кървави терористични актове с цел хората да поискат да се приемат закони за засилване на мерките за сигурност и провеждане на политика, която ограничава гражданските свободи. Или се предизвиква някаква икономическа, терористична или техногенна криза, за да се накарат хората в съзнанието си да приемат мерки за ликвидиране на нейните последици, макар да бъдат нарушени социалните им права, като “необходимото зло”. Трябва да е ясно, че кризите не се раждат сами.

Метод №3

Метод за постепенното прилагане

За да се проведе някаква непопулярна мярка, е достатъчно тя да се внедрява постепенно, ден след ден, година след година. Точно по този начин бяха глобално наложени принципно нови социално-икономически условия през 80-те и 90-те години на миналия век. Свеждане до минимум на функциите на държавата, приватизация, нестабилност, масова безработица, заплата, която не осигурява достоен живот. Ако всичко това се беше случило едновременно, щяха да избухнат революции.

Метод №4

Друг метод да се приложи едно непопулярно решение е да се представи като “болезнено необходимо” и в един момент да се постигне съгласието на хората за осъществяването му в бъдеще. Много по-лесно е да се приемат някакви жертви в бъдещето, отколкото в настоящето. Първо, защото това няма да се случи веднага; второ, защото народът като цяло винаги е склонен да лелее наивни надежди за това, че “утре всичко ще бъде по-добре” и че онези жертви, които искат от него, могат да бъдат избегнати. Това дава на хората повече време, за да свикнат с мисълта за промените и смирено да ги приемат, когато дойде време.

Метод №5

Обръщайте се към народа като към малко дете

В повечето пропагандистки речи, насочени към широката публика, се използват такива доводи, персонажи, думи или интонации, сякаш става дума за деца от училищна възраст, които имат задръжка в развитието си или са умствено изостанали индивидууми. Колкото по-силно някой се опитва да въведе в заблуда слушащия, в толкова по-голяма степен той се старае да използва инфантилни речеви фрази. Защо?
Ако някой се обръща към човека, все едно, че той е на 12 или по-малко години, то по силата на внушаемостта, в отговор или реакция на този човек, с определена вероятност може да отсъства критичната оценка, което е характерно за деца на възраст 12 или по-малко години.
Наивните разсъждения и баналните истини, заложени в политическите речи, са насочени за възприемане от по-широка аудитория, към която се прилагат описаните методи за манипулиране на нейното съзнание.

Метод №6

Да се набляга повече на емоциите, отколкото на разсъжденията

Въздействието върху емоциите е класически метод за нервнолингвистично програмиране, насочен да блокира способността на хората за рационален анализ, в крайна сметка – въобще способността за критично осмисляне на случващото се. От друга страна, използването на емоционалния фактор позволява да се отвори вратата към подсъзнателното, за да се вградят там мисли, желания, страхове, опасения, принуждения или устойчиви модели на поведение. Заклинания като това колко е жесток тероризмът, колко е несправедлива властта, как страдат гладните и унизените оставят “зад кадър” истинските причини за случващото се. Емоциите са враг на логиката.

Метод №7

Дръжте хората в невежество, култивирайте посредственост

Правете така, че хората да не могат да разберат методите, които се използват за това те да бъдат управлявани и подчинени на властта. Качеството на образованието, предлагано на нисшите обществени класи, трябва да бъде колкото може по оскъдно и посредствено, за да може невежеството, което отделя нисшите обществени класи от висшите, да остане на ниво, което нисшите класи да не могат да преодолеят.
Към това се отнася и пропагандата на т.нар. съвременно изкуство, което е кичозно, посредствено, претендиращо за известност, но не отразяващо реалността чрез онези произведения на изкуството, които не изискват подробно обяснение и агитация за тяхната “гениалност”.

Метод №8

Стимулирайте гражданите да се възхищават на посредствеността

Внедрявайте в населението мисли за това колко е модно да си тъп, пошъл и невъзпитан. Този метод е неразривно свързан с предишния, тъй като всичко посредствено в съвременния свят се появява в огромни количества във всякакви социални сфери – от религията и науката до изкуството и политиката. Скандали, жълти страници, магьосничество и магия, съмнителен хумор и популистични акции – с всичко това се постига една цел: да не се допусне хората да имат възможност да разширят своето съзнание до безкрайните простори на реалния свят.

Метод №9

Усилвайте чувството за собствена вина

Карайте човек да смята, че е виновен за собствените си нещастия, които се случват заради недостига на умствени възможности, способности или прилаганите от него усилия. В резултат, вместо да въстане срещу икономическата система, човек започва да се самоунищожава, обвинявайки за това самия себе си, което предизвиква потиснато състояние, което води до бездействие. А бездействието не може да роди революция. Политици и учени, особено психотерапевти, също и религиозни дейци използват достатъчно ефективни доктрини за постигане на ефекта на самобичуване на пациентите и паствата, за да управляват техните жизнеутвърждаващи интереси, насочвайки ги в нужното русло.

Метод №10

Знайте за хората повече, отколкото те знаят за себе си

През последните 50 години успехите в развитието на науката доведоха до все по-голям разрив между знанията на обикновените хора и сведенията, които имат и използват управляващите класи. Благодарение на биологията, невробиологията и приложната психология “системата” получи основни знания за човека в областта на физиологията и психиката. Системата научи за обикновения човек повече отколкото той знае за себе си. Това означава, че в повечето случаи системата има голяма власт и в голяма степен управлява хората, отколкото те самите себе си.

Източник: zahariada.blog.bg
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Напълно вярно  :up: жалко че единици го осъзнават :(
Кака, всичко знае...

Така е, затова самообразовайте се и гледайте по-малко телевизия!

Истината е, че ние СМЕ в състояние на Трета Световна война от много години.
Виж:
http://www.imadrugpat.org/silentweapon/SilentWeapons.html

Тя се води с тихи оръжия и има за цел да държи в подчинение масата от населението на планетата. Войната не е между народите, а между управляващи и управлявани. На управляваните се гледа като на стадо, което се отглежда и чийто живот, размножаване и мислене се контролира с цел, те да бъдат използвани в случай на нужда, за целите на управляващите.
Няма правителство на планетата, което да прави изключение от класата на управляващите и което да обслужва интересите на управляваните.
За тях ние сме животни в ТКЗС-то, на които се дава или НЕ се дават хранаи други блага, в зависимост от волята на управляващите.

Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Встъпително описание на
“тихото оръжие”

“Тихото оръжие” изпълнява същите задачи, както и всички други видове оръжия, но начина на неговото функциониране е специфичен.

Това оръжие изстрелва ситуации вместо куршуми, тласкани от обработка на данни вместо от химична реакция (експлозия), използуваща битове от информация вместо барутни зърна. Тези ситуации се изстрелват от компютър вместо от оръдие, с оператор компютърен програмист вместо опитния стрелец, под заповедите на банковия магнат вместо на армейския генерал.

Тихото оръжие не предизвиква шум от експлозия, не причинява видими физически или умствени увреждания, видимо не се осъществява груба намеса в ежедневния социален живот.

Въпреки това, за тренирания наблюдател то несъмнено причинява шум, физически и умствени увреждания, и несъмнено внася изменения в социалния живот — но само за наблюдателя, който умее да анализира.

Обществото не може да разбере това оръжие и затова не вярва, че е атакувано и поробено чрез него.

Хората инстинктивно чувстват, че нещо не е наред, но поради техническата същност на “тихото оръжие”, те не могат да си го обяснят рационално и то остава недостъпно за техния разум. Затова, при въздействието на това оръжие, хората не знаят как да викат за помощ, как да се отбраняват срещу него и как да се обединят за такава отбрана.

Когато “тихото оръжие” се прилага постепенно, обществото се приспособява към неговото въздействие и понася безропотно пораженията, докато психологическият натиск (чрез икономиката) го доведе до пълен срив.

Следователно “тихото оръжие” е вид биологическо оръжие. То атакува жизнеността, избора, способността за движение на индивидите в обществото посредством познанието, разбирането, манипулацията и атаката върху източниците на естествена и социална енергия, като използва умело физическите, емоционалните и умствените слабости на индивидите.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Яна, почвам да се побърква, като чета статиите ти ... не знам как да реагирам от тук нататък  :'(  :smile:

Яна, почвам да се побърква, като чета статиите ти ... не знам как да реагирам от тук нататък  :'(  :smile:
Единствената адекватна реакция е да мислим с главите си, Люси. И да не приемаме нищо за чиста монета, особено когато ни го предлагат хора с власт и пари!!! Всеки сам избира реакцията си на това.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Яна, отново добро попадение  :up: Въпроса е как да накараме повече хора да го прочетат и проумеят  :upset:  :smile:, като на "масата" й дай да гледа картинки и клипчета...

Яна, отново добро попадение  :up: Въпроса е как да накараме повече хора да го прочетат и проумеят  :upset:  :smile:, като на "масата" й дай да гледа картинки и клипчета...
Системата сама ще ги накара да се замислят, Борис.
Като изтеглят по един непосилен кредит или им се разболее дете от ваксина, или самите те усетят вредите от храната и водата в телата си, тогава ща се усетят. Аз живея от много години без никаква подкрепа от държава и близки и това ми отвори очите. Усещам как от всяка храна, купена от магазина, тялото ми получава доза отрова и се омаломощава и затова съм си купила къща на село. Но тя иска много физически труд, а това хората го избягват като дявол тамян.
Повечето хора са като стадо в ТКЗС-то. Дават им по малко храна и вода, водят ги на паша и им дават подслон, но в замяна ги варят на курбан когато и както си поискат. Шанс за оцеляване имат само тези, които не спират да мислят със собствените си глави и са надраснали стадното самочувствие. Само те имат някакъв, макар и минимален шанс да прекратят робството си, избирайки да се откажат от измамните "блага" на това общество.
Бог да пази всички ни и да ни даде вярното решение!
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.