Автор Леопарда, който остана гладен...

4
Решил един леопард да си похапне бодливо свинче
5 снимки:

21792-0

Опитва се да подходи отстрани

21793-0

Но получава само болка и унижение

21794-0

Мисията е провалена

21795-0

А свинчето е живо и здраво

21796-0