Автор Размяна на интимна енергия

8
22003-0

Обръщайте сериозно внимание с кого делите вашата интимна енергия. Близостта на такова ниво преплита енергията на вашата аура с енергията на другия човек. Тези мощни съединения, независимо от това за колко незначителни вие ги смятате, оставят духовни странични остатъци, особено в хората, които не практикуват вътрешно или емоционално очистване. Колкото повече вие контактувате с някого на интимно ниво, толкова по-дълбоки са връзките, и толкова повече чужди аури се преплитат с вашата. Представете си каква неравномерна и непоследователна аура има човек, който носи в себе си всички тези многочислени енергийни остатъци! Много хора не осъзнават, че цялата тази разбъркана сила отблъсква от вас положителната енергия и привлича повече негативна енергия във вашия живот.
Аз винаги съм казвала: "Никога не спи с някой, когото не искаш да бъдеш ".


~ Лиза Ч. Патерсън

казано много добре - не съм гледала през тази призма интимното общуване, но съм напълно съгласна  :idea:
Кака, всичко знае...

Джинджър, благодаря ти за тази тема! :agree:
Идеята за Сексуалната революция изигра много лоша шега на човечеството и го лиши от изключително мощната защита на балансираното семейство. На жените се внуши, че е напълно нормално да спят с когото си искат дори и за една нощ, а на мъжете и без това им се искаше това да е така....така че безразборният секс стана практика.
Какво изгубихме от това?
На първо място изгубихме ние - жените. Изгубихме силата си, защитата си, сигурността си. Изгубихме своята женственост и вълшебната си мощ, която се крие в усещането за съкровеност в общуването ни с мъжа.
Мъжете ни се обезличиха от това. Те много се зарадваха на лесния секс, но дори не предполагаха колко е важно за тях самите да преодоляват съпротивите ни.
Освен това, вярата в семейството изчезна. И как иначе да бъде? На кого му е притрябвало семейство, в което всеки от партньорите ще си има сексуален партньор извън семейството, а децата ще стават свидетели на скандали или на пълно безразличие?
От разпиляването на сексуалната енергия на жените изгубиха всички - и жените, и мъжете, и децата. Никой не ни каза, че ако жената разпилее своята сексуална енергия, ще остане без сила и ще лиши от сила всичко край себе си. Никой не ни обясни, че всъщност, стабилността на нашия свят се крепи на съхранената женска сексуална енергия.
И сега пак на нас - жените, се пада отговорността да възстановим стабилността на света ни. Всяка от нас има своята вътрешна мъдрост и знание КАК да направи своята част от това и е време жените да помогнат на мъжете отново да станат мъжествени, силни, способни да носят отговорност и да хранят семейство.
Съжалявам, че вашето поколение трябва да плати за грешките на нашето и предишното, но се радвам, че сте толкова ярки и светли хора и знам с цялото си сърце, че дори и сто жени да се изсмеят на думите ми, ако една единствена чуе и осъзнае какво имам предвид, това пак ще е достатъчно, за да започне възстановяването на баланса! Мощта на женската нерегия е толково голяма, че всяка от нас може да създаде, спаси или да съсипе цели светове, затова се моля думите ми да получат своя резонанс в поне една жена. Ако са повече, нещата на планетата ни ще се променят към по-добро много по-бързо, отколкото си представяме.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

ако една единствена чуе и осъзнае какво имам предвид, това пак ще е достатъчно, за да започне възстановяването на баланса!
колко истина и сила има в тези думи  :bravo: :agree:
Кака, всичко знае...