Автор Секунда преди....

Бжжж бжжжж бззз...

Това е то бързина... имах предвид фотографа :D

...секунда преди сервитьора да бъде пребит от сватбарите... :vilka:
Love comes again...