Автор Лошо предчувствие )

7
2 картинки:

24674-0

втората в продължението...


Горките жиравчета  :( дано са оцелели
Кака, всичко знае...