Автор Отворено писмо

3
25620-0
До президента на Република България
До Министър председателя на Република България
До всички отговорни и съзнателни личности участващи пряко или косвено в управлението на Република България

Отворено писмо

Уважаеми дами и господа, братя и сестри и всички здравомислещи и трезво разсъждаващи съзнателни същества. Аз, Светлана Василева Георгиева официално заявявам своята абсолютна несъстоятлност във финансово и икономическо отношение.
Заявявам съвсем открито, че не съм в състояние да покривам разходите наложени ми по подразбиране, за да живея нормален и човешки живот в условията на така наречената Отворена икономическа система, наложена ми без мое съгласие и задължаваща ме да съм редовен данъкоплатец, без да ми бъдат осигурени основни човешки права. А именно, правото да живея и да се развивам интелектуално и духовно в синхрон с природните закони по начин допълващ моите лични потребности. Отказвам да бъда участник в една измислена система, която пряко или косвено подтиска моето духовно развитие.
Отказвам да подкрепям управление, което не ме подкрепя в усилията ми да живея нормален човешки живот в благополучие, изобилие, без да нарушавам природното равновесие и свободно да изявявам своята личност. Отказвам да поддържам и подхранвам с потта си и здравето си институции, които действат в ущърб на моето здраве и благополучие. Отказвам да участвам в мероприятия, които са организирани и се провеждат по начин, който противоречи на моите разбирания за честност и откритост.
Отказвам да се подчинявам на личности, които ме заставят да извършвам дейности, които считам за недостойни и унизителни или са вредни за околната среда. Отказвам да подпомагам и подкрепям по всякакъв начин осъществяването на договори и отношения, които не съвпадат и моите лични отношения към тях и противоречат на природните закони. Категорично не съм съгласна със системата за обучение на нашите деца, която подтиска свободното им развитие, не одобрявам начина по който им се внушават погрешни представи за света, в който живеем и им се втълпяват остарели и погрешни схващания и разбирания.
Отхвърлям идеята за глобализация на икономическо и финансово ниво, като в същото време се провокират разногласия и се изтъкват измислени различия между моите събратя по цял свят. Не приемам никакви доводи в уверение на това, че някои определени групи от моя собствен вид са агресивни и злонамерени и съответно трябва да бъдат жестоко наказани и унищожени.
Разграничавам се от всички сключени договори и сделки под предтекст че представляват защита на моята свобода и независимост, а в същото време нарушават свободата и независимостта на други същества. Не съм съгласна с мерките, които се прилагат с цел моята сигурност, а в резултат, ми се поставят ограничения и унижения, като ми се внушава страх за моето съществуване.
Не желая да подкрепям някаква измислена финансова система, която всеки Божи ден е на ръба да рухне и ме задължават да подпомагам нейното оздравяване и стабилизиране.
Не желая да участвам в изкуствено създадени организации, които твърдят че ще защитават моите интереси, а в същност действат подмолно и в мой ущърб. Не признавам изградените правови и държавни системи, защото са остарели, не са съвършени и ефективни и се влияят от много субективни фактори.
Не признавам така установената система за възнаграждение на положения труд, защото е заробваща, нереална, много субективна и в мой ущърб.
Не приемам доводи, които ме убеждават че всичко изброено до тук от мен, е плод единствено и само на моето въображение, защото съм разстоена или не знам, какво ще измислят, но уверявам всеки доброжелател в това отношение, че ясно осъзнавам, от какво се отказвам, и какво всъщност отхвърлям.
Не признавам никави авторитети с измислени титли и сложни словосъчетания пред личните им имена, докато не се уверя, че са готови да уважат моя личен авторитет.
Заявявам, че не представлявам никакви общности, организации, движения или инициативни групи по никакъв начин и не желая да бъда причислявана към тях без мое знание и лично съгласие.
Това изявление няма за цел да послужи като молба или за предявяване на претенции към нещо или някого. Просто декларирам, че нищо от това, което ми предлагате, не ме удовлетворява и не съвпада с моите потребности, лични убеждения и разбиранията ми за честност и откритост в отношенията, и съответно нямате право да предявявате каквито и да е претенции спрямо мен, независимо дали са финансови или от друг вид.
Приемам да обсъдя всяко мое твърдение изложено по-горе с всяка институция, организация, инициативна група или отделна личност, които се отнесат с необходимото уважение към моето становище, без да се опитват да накърнят моето лично достойнство и убежедията ми, в честен и открит диалог. Отворена съм да приема всяка разумна и открита идея, която не противоречи на разбиранията ми, че е време да се преразгледат приоритетите и развитието на нашата цивилизация в глобален мащаб, като проблемите се решават без да се пренебрегват личните права на нито едно живо същество на нашата планета, че е време да живеем и творим в синхрон с природните закони и да зачитаме общите интереси, както и интересите на всяко живо същество.
Съгласна съм да участвам в мероприятия, които имат за цел оздравяването на екосистемата на нашата планета, които се ръководят от общите интереси на всички живи създания на Земята. Категорично съм за идеята за мирно съвместно съжителство на планетата и подкрепям честните и открити действия в тази насока, които се основават на ненасилие, без да се изтъква някакво измислено превъзходство на определени видове, групи, общности, организации или личности. Приемам, че всички природни богатства и ресурси на Земята, принадлежат еднакво на всички живи същества на нашата планета и всеки има право по равно да се ползва от тях според личните си потребности, за да може свободно да се развива и да твори за общото благо и да подкрепя нашите общи интереси. Желая да участвам в развитието и процъфтяването на едно общество, което е еднакво загрижено за всеки отделен индивид и се ръководи от общите инереси, като защитава честно и открито общите права без да дава приоритет на отделни общности организации, групи или личности.
Приемам задължението си на високо еволюирала личност да обичам и уважавам живота на нашата планета, във всичките му разнообразни прояви. Поемам лична отговорност за своите дела, думи и мисловни енергии и приемам всички последствя създадени от тях.
Съгласна съм да премина необходимото обучение и да се запозная подробно с всяка информация, която ще ми е от полза и ще допълни знанията и уменията ми, за да мога пълноценно да съдействам в изграждането на един нов и по-хуманен свят, в който всеки свободно да се развива и твори без изкуствено създадени ограничения, открито и честно.
Гарантирам, че всичко изложено в това заявление, написах собственоръчно, без външна намеса или внушение, ръководейки се само от своето лично решение да заявя открито и честно своето намерение и да декларирам пред всички своя висш избор и личните си приоритети.
08.10.2014г. гр. София
Светлана Георгиева
ПП: Първото разумно същество, което прочете това писмо е моята внучка, която е на 11 години. Тя ми каза: „-- Бабо, копирай го това писмо и го запази на сигурно място, защото като го прочетат управляващите, ще го потулят някъде и ще кажат че никога не го е имало и такова писмо не съществува. Направи нещо, за да се запази и да не се загуби, моля те!“.
Зтова реших:
Дарявам това писмо на внуците си и на всички деца по света. Да го запазят и да го допълват ако е необходимо. Защото това е най-ценният дар, който мога да им подаря и понеже и аз не желая то да се загуби, обещавам да го съхраня в сърцето си, защото не знам друго по-сигурно и надеждно място. Обичам ви, прегръщам ви.
От баба Светлана
Източник: yosif.net
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.