Автор Раждане на жирафче

7
Тези снимки са направени от водача Andreas Knausenberger в националният парк Масаи Мара, в Кения. Два жирафа стоят и охраняват родилката от хиените наблизо, докато тя ражда. Самката е била бременна в продължение на 15 месеца, а раждането става за 30 минути.
13 снимки

25773-0