Автор 13 животни-архитекти и техните къщи


Ручейник... Когато ручейника започва да прави какавида, той дословно започва да полепя всичко по себе си. Пясък, раковини, камъчета, всичко това се смесва с  коприната, която той произвежда и се превръща в безопасна какавида.

26158-0