Автор Как ни превръщат в дегенерати

21
26590-0

Как ни превръщат в безлики дегенерати и изроди, живи мъртъвци на  духовно ненавистната система, отнемащи нас от самите себе си.

Заглавията във вестниците, разказващи ни за поредната мерзост, несвойствена за нормален човек, станаха символ на нашето време. Многочислени изнасилвания, зверски убийства, психопати убиващи случайни минувачи – всичко това на практика не е център, а само връх на «айсберга». Това е само тази, омерзителна част на проблема, която е очевидна за болшинството. Този «айсберг» е огромен и многообразен, той е безкраен в своите проявления, съставен не от хора, не, и даже не от животни, това сравнение е обидно за последните. Не, този «айсберг» е съставен от трети род същества, изменени, болни, загубили сами себе си, движими от изкривени инстинкти и химерни фантазии. Тези същества, нямащи род земен и загубили връзка с Рода небесен, се наричат дегенерати.

В повечето случаи, дегенератите не са такива по рождение, хората се израждат постепенно. Всеки път когато, взимайки някакво решение, ние се противопоставяме на нашия вътрешен глас, предаваме нашите мечти и идеали, ние стъпка по стъпка се превръщаме в дегенерати. Макар, че по-точно е да кажем, че нас ни превръщат в такива, в безлика и отвратителна биомаса, създаваща добавена стойност за господарите на тази чудовищна система. Важно е да осъзнаем, че ние сме жертва на определена психологическа технология, прилагана масово в нашия живот. При това, тя е толкова очевидна, че няма нужда от никакви доказателства за някакъв заговор. И мотива за това престъпление също е очевиден – създаването на идеалния роб, надарен с физически възможности човек, интелектуални способности, но лишен от душа, превърнат в идеален инструмент за преумножаване на капитали.

Създаването на същество недалновидно, не способно да разбере световната картина, същество със специфична система от ценности, създадени за него, примитивно същество, служещо на химери, същество с напълно блокирано съзнание е идеалният роб на всички времена и народи.
Дегенератът много лесно се контролира, защото той е предсказуем и прост, той лесно се манипулира без негово знание, нужно е само правилно да се подредят необходимите стимули. А щом дегенератът е прогнозируем, значи, той е безопасен за властимащите. Тази технология е просто пореден етап в развитието на робовладелческия строй. В древността оковите на робите са били от желязо и физическо насилие, сега начина на производство на окови е значително по-сложен, може да се каже, че сега оковите на робите са произведени по технология «стелт».

А сега малко за тази технология. Подробно да се опише в рамките на една статия не е възможно, защото не е възможно да се опише с две думи това, което се е създавало от злодейски гениални умове в продължение на много десетилетия, ако не и столетия. Ние само ще се постараем да разкрием най-очевидните моменти. Главното оръжие в техният арсенал, е оръжието, убиващо душата. Основният смисъл на това оръжие е прост, той се основава на подмяната на ценности. Когато видите основата на тази технология по израждане, вие ще бъдете предупредени. А както се казва, предупреден, значи въоръжен.

И така, накратко ще разкрием тези крайъгълни камъни на деградацията:

1. Възпитанието на децата се изгражда по схема стимулираща инфантилното поведение сред децата, казано по друг начин, изкуствено се забавя процеса водещ до настъпване на социална зрелост

Това се прави за да се утилизира енергията на младите хора в периода на нейната най-голяма активност (от 15 до 25 години). Работата е там, че във всички исторически времена основната маса от революционери е била съставена именно от тази категория хора. При младите мъже, пика на физическа и интелектуална активност настъпва след 20-годишна възраст, тогава мъжете са здрави, умни, импулсивни, принципни и безкомпромисни. Опасни са, нали? Достатъчно е да си спомним, че Александър Македонски е бил само на 20 години, когато е започнал своята «кариера», княз Святослав е умрял преди да навърши 30 години, Иван Грозни превзема Казан на 22 годишна възраст. А в наше време (особено в Европа) на тази възраст младите хора се смятат за подрастващи. Именно на това разчита възпитанието на социален инфантилизъм, да превърне евентуалните исторически лидери в големи, но безопасни деца. А излишната енергия нека я изхвърли някъде другаде, например за безразборни сексуални връзки, за алкохол, наркотици или улични престъпления;

2.Възпитанието на момичета и момчета под „общ знаменател“

Това се прави не толкова за да се възпитава в жените мъжественост, а за това, да се отнеме тази мъжественост от мъжете;

3. Възпитаване на егоцентризъм

Егоиста е единак, не може да не цитирам в този случай Маяковски: «…единицата е нищо, тя е нула, един, даже и много важен, няма да повдигне и обикновено пет инчово дърво, още повече пък къща на пет ката…». Или «разделяй и владей» както са казвали древните римляни;

4. Формирането на образ за «успял» човек

Замислете се и ще разберете, че този «успял» човек е точно образ на идеалния роб в тази система. Вратовръзка, костюм, замайваща кариера, отлична къща, скъп автомобил, почивка в чужбина, ирландско уиски. Супер, нали? Провървя му на човека, а на практика той е идеален роб, защото той зависи, сякаш е наркоман, от своите вещи. Затова той ще прави всичко възможно да съхрани стабилността на системата, той ще търпи всякакви унижения по своя път на кариерно израстване. Той ще зарови всички свои детски мечти толкова дълбоко в себе си, че ще забрави сам себе си и ще се превърне в човеко подобно същество, в изрод.

Към тази категория може да се отнесат и други образи на «успели» хора. Тук е и якото «копеле» с чаша бира в бара, и «кучката», сменяща мъжете, като носни кърпи, и феминизираната бизнес дама, и гангстера. Избора е голям, избирай си каквото ти харесва. Тук няма да срещнеш само образа на защитника, образа на война, образа на майката, образа на поета, учения и т.н. Те са изкривени субститути на естествените за човека образци на поведение;

5. Секс и насилие, вместо доблест и любов

Не е тайна, че половите инстинкти са едни от най-силните. Съответствено, чрез темата за «секса» може по определен начин да се въздейства на човек. Още повече, половите инстинкти, както и всички други инстинкти, са част от нашата тъмна, животинска същност, те са безсъзнателни постъпки от низш порядък. Чрез медиите, рекламните технологии, пропагандата в научната и художествена литература, компютърните игри, тези инстинкти се стимулират.

Фридрих Ницше е казал: «Човекът е въже, закрепено между звяр и свръхчовек, — въже над пропаст”. От психологическа гледна точка, «свръхчовекът» е свързан с висшата форма на съзнателното, област, явяваща се източник на творчески, научни, поетични вдъхновения, източник на геройски постъпки. А областта на низшето безсъзнателно е свързана именно със звяра, с инстинктите, с насилието и страха. И «свръхчовека», и звяра са неразделни части от нас самите, само че при едни «свръхчовекът» доминира над «звяра», а при други е на обратно. Ще ви разкрия малка тайна, нашите господари се страхуват да не се развие висшата форма на безсъзнателното в техните роби, защото тази част от нашата личност е божествено дълбока, неконтролируема и непредсказуема.

Те справедливо за себе си са решили, че чудовището на животинското насилие, свързано с инстинктите за размножаване, със секса, е значително по-безопасно за системата, отколкото източника на божественото вдъхновение. Имено поради тази причина афериста психолог З. Фройд се заема да насажда своята теория. Фройд се интересува не от наука, а от «окултизъм», той се интересува от проявите на неистова божествена сила. По точно, от това са се интересували неговите спонсори.
За тях е бил много пресен примера за това, как от висшия безсъзнателен германски народ се отскубва сякаш отдавна забравения образ на «белия звяр» и без малко не прекроява целия свят. За тях са по-безопасни «секса и насилието»;

6. Консумацията в нейното негативно значение – именно това е оръжието от техния арсенал, което «убива» наведнъж няколко «заека». По какво се различава потребителството от потреблението

Потреблението се обуславя от естествената необходимост на личността в притежанието на този или онзи предмет. Това лесно може да се покаже с пример. Например вашето яке се скъсва/износва, вие отивате и купувате ново – това е потребление, а ако вие отивате и купувате яке защото то е модно/марково или просто за да се похвалите пред другите – това е потребителство. С други думи казано, потребителството е неумерено, не обосновано от естествения начин на живот потребление. Защо за съществуващата система това е толкова важно. Първо, защото потребителството е двигателят на техния икономически модел, тъй като постоянно подгрява търсенето, което от своя страна стимулира производителите към ръст, а електората се стимулира към оформянето на нови кредити, без които съществуването на парично-финансовата система е невъзможно. Второ, потребителството е великолепен антидепресант, снижаващ социалното напрежение в обществото, и най-важното, определящ за населението спектъра от позволени цели. Трето, към този, както и към всеки «антидепресант» се развива зависимост, която прави хората слаби, и лесно управляеми. И четвърто, то, макар и в малка степен, но блокира висшето безсъзнателно у хората.

7. Табу на благородството

Благородството е опасно за тяхната система, защото то формира у хората непредсказуемо и неконтролирано поведение. Те се страхуват от неясни мотиви, на тях им е по-комфортно, когато хората са движими от жаждата за пари, похот, пороци.

8. Разрушаване на семейните ценности

Този пункт отчасти се засича със «секса и насилието», но има своя собствена специфика. Разрушаването на семейните ценности, способства както за унищожаването на националните култури, така и за атомизацията на обществото, стимулирането на егоизма и скотското поведение.

Изброените методи не представляват пълния списък от оръжия на техния арсенал, но целта на всички тези методи е проста – да убият Душата, Вашата Душа. И най-интересното е че от цялата тази напаст има едно универсално лекарство – да се помни и да се слуша вътрешния глас. Не продавайте своите идеали, за зелени хартийки, не постъпвайте никога против своя вътрешен глас, даже, ако това ви се струва рационално. Интелекта е важен инструмент, но много неща не могат да бъдат обяснени само със суха логика. Човек притежава не само разум, но и емоции, чувства, интуиция.

В нормалния човек трябва да са развити всичките четири аспекта. И само вашата душа е способна да обедини тези противоречиви и несъвместими части на вашата личност. Не я продавайте даже ако ви заплашва смърт или нищета, живота с продадена душа е болезнен и безсмислен. Защото именно вашата душа знае, за вашето истинно предназначение.

Важното е да не се превръщате в безлики дегенерати и изроди, живи мъртъвци на  духовно ненавистната система, отнемащи нас от самите себе си.

Автор: Андрей Романов©
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Браво  :bravo:

Явно в русите е останала в много голяма степен, тъй рядко срещащото се нещо - ЗДРАВ РАЗУМ!!!

Има нещо много важно, което е пропуснато в иначе страхотния анализ - човек е духовно, божествено същество, на което БОГ е дал право да прави САМ СВОИТЕ ИЗБОРИ. Въпрос на изцяло лично желание и отговорност е как ще постъпваш. Много добре е написал автора: "вие ще бъдете предупредени. А както се казва, предупреден, значи въоръжен." т.е. обърнете се към Словото и към вечните ценности написани в него и изберете Пътя по който да вървите!!!

Много добре написано FireWall!
Love comes again...

Напълно съм съгласна с написаното, а именно, че по някакъв странен начин се подменят истинските човешки ценности с фалшиви. Тази тема по скоро ми помогна да разбера защо се прави това.

Ей с ваще теми ще спрете чалгата на хората и биг брадър  :biggrin:

От цялото си сърце подкрепям написаното!  :bravo: :bravo: :bravo:
Искам само да добавя, че всъщност, насилието на дегенератите е бунт, обърнат срещу тях самите. Те прекрасно усещат, че животът им не е това, което са искали и мечтали, но са изгубили Надежда и Вяра - изгубили са напълно Пътя и Светлината и се отдават на тъмните инстинкти, които системата стимулира в тях.
В момента, в който ние си позволим да ги съдим, мразим или отхвърляме по какъвто и да било начин, само ги поставяме в ситуация да нямат друг избор - по-точно да не виждат друга алтернатива, освен да стават още по-зли и агресивни в това, което правят. Нещо повече - в момента в който ги осъждаме, ние самите също ставаме дегенерати! :dont:
Напоследък попадам все по-често на мъдрия съвет: "Не съди!" и обяснение към него: "Онова, върху което се концентрираш, се увеличава, без значение дали е добро или лошо." :old:
В една от статиите пишеше, че всяка душа заслужава да сме състрадателни към нея.
 Аз разбирам това по следния начин: Когато попаднем в непосредствена близост до негативно настроен или неправилно постъпващ човек, ние имаме само една задача - да го накараме да се почувства добър, да открием зрънцето човещина в него и да го разпалим. Това става най-вече с личен пример и само личния пример вдъхновява и връща Духа в околните. В този смисъл съм на мнение, че ние не трябва да чакаме или предизвикваме промяната. Ние самите СМЕ или НЕ СМЕ промяната!!! :idea:
И не само дегенератите избират във всеки момент дали да бъдат откъм светлата или откъм тъмната страна на матрицата - осъзнатите хора също избират и техния избор натежава в пъти повече, отколкото този на тъй наречените "лоши" хора.
Всичко зависи от избора на всеки един от нас - без изключение!
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

отново прекрасна тема и чудесно допълнение от Яна  :bravo: :bravo: :bravo: продължавайте в същия Дух. Това ще даде своите резултати със сигурност  :agree:
Кака, всичко знае...

Браво и от мен, както винаги много добре написано!  :bravo:

  • default avatar
  • Гост
Съгласен съм с написаното, но за разлика от Яна не мисля, че човек останал без съвест и морал може да бъде върнат обратно. Написаното много добре се преплита с религията и това е едновременно интересно и страшно, защото се оказва, че може би библията не е само приказка! А там доколкото знам е написано, че човек продал душата си на дявола няма как да си я върне обратно.

Съгласен съм с написаното, но за разлика от Яна не мисля, че човек останал без съвест и морал може да бъде върнат обратно. Написаното много добре се преплита с религията и това е едновременно интересно и страшно, защото се оказва, че може би библията не е само приказка! А там доколкото знам е написано, че човек продал душата си на дявола няма как да си я върне обратно.
Така е, но само ако човекът е дал съгласието си съзнателно и буквално.
Повечето дегенерати изобщо не подозират, че подкрепят тъмната страна и всъщност се мислят дори за религиозни - поне една част от тях. Те са тъжни и неудовлетворени хора и никога не биха продали душата си на когото и да било. Системата принуждава повечето млади мъже да стават охранители - т.е. мутри и ги лишава от възможност да реализират вродените си заложби, а на повечето млади и особено хубави жени предлага варианта да си намерят богат мъж, за да имат сигурност за съществуването си.
Не мисля, че тези млади хора знаят кои са и че всъщност дълбоко спят за истинските ценности в живота си.
Училището промива мозъците на младите хора, телевизията и медиите също.
Аз не бих съдила някой, който е под наркоза за това, че руши и буйства, а точно това се случва с нашата младеж. Лишени от Светлината, децата на обществото ни дори не подозират за нейното съществуване и са толкова безнадеждно нещастни, че предизвикват у мен истинско състрадание и желание да им помогна. Понякога слушам нарочно текстовете на песните от чалга репертоара Там има основно обвинения на единия пол към другия, цинични напеви по отношение на най-святото общуване между половете - секса, агресия и пошлост. Показателно е, че текстовете с гневни обвинения и упреци между половете се смятат за любовни и огромната част от почитателите на тази музика ги намират за много правдиви и дори трогателни, защото се идентифицират с тях. В това няма никаква продажба на души, а само болка от внушената им погрешна дефиниция за любовта като чувство, отношение и изживяване.
Смятам, че не те са виновни за своите убеждения за света. Просто това са видели и това им се показва, а в сегашните разрушени и едва оцеляващи финансово семейства, е съвсем естествено да мислят, че парите носят щастието в живота.
Наистина имат душа и тя откликва на човешко отношение, ако подходът е правилен. Имам опит и всъщност постоянно ми се случва да намеря доброто у някой от заспалите, така че знам за какво говоря. Наистина.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.