Автор Първите нови кубове през новата година!

12
Поредна порция кратки видео изрезки. Общо 6 броя:

Олимпийско злато. Отляво 1932 година, отдясно 2012 година!Love comes again...