Автор Тема за силата на гените (38 снимки)

7
Гени – удивително нещо, което определя нашето сходство с родителите ни и другите членове на семейството. Можете да оцените силата на това сходство в тази фото колекция, където са съпоставени снимки на родители и техните деца (и не само) на една и съща възраст.

Баща и дъщеря

27594-0

Баща и дъщеря

27595-0

Баба и внучка

27596-0

Баща и син

27597-0

Баща и син

27598-0

Баща и син

27599-0

Майка и дъщеря

27600-0

Баща и син

27601-0

Баща и син и неговия пораснал син със своя син

27602-0

Майка и дъщеря

27603-0

Баба и внучка

27604-0

Майка и дъщеря

27605-0

Майка и дъщеря

27606-0

Баба, майка и дъщеря

27607-0

Майка и дъщеря

27608-0

Баща и дъщеря

27609-0

Баща и син

27610-0

Баща и син

27611-0

Майка и дъщеря

27612-0

Баща и дъщеря

27613-0

Майка и дъщеря

27614-0

Майка и дъщеря

27615-0

Баща и син. На същата възраст и със същата риза

27616-0

Баща и син

27617-0

Майка и дъщеря

27618-0

Баща и син. И двамата на възраст 10 години.

27619-0

Баща и син

27620-0

Баща и син и неговия пораснал син със своя син

27621-0

Майка и дъщеря

27622-0

Прадядо и неговия правнук

27623-0