Автор Стореното от теб се връща

9
28760-0

В началото на 20-ти век един шотландски фермер се прибирал към къщи. Минавайки покрай едно блато, той изведнъж чул вик за помощ. Фермерът се завтекъл към гласа и видял едно момче, опитващо се да излезе от тресавището. Фермерът бързо отсякъл дебела пръчка, внимателно се приближил и протегнал клона на потъващия. Когато момчето излязло, то дълго време не можело да спре сълзите си, цялото треперело.

– Да отидем вкъщи, – казал фермерът. – Трябва да се успокоиш и стоплиш.

– Не, не, – поклатило глава момчето. – Баща ми ме чака. Сигурно вече е много притеснен.

Момчето поблагодарило на своя спасител и избягало... А на сутринта фермерът видял, че към къщата му идва карета, впрегната с породисти коне. От каретата слязъл добре облечен джентълмен и попитал:

– Вие ли сте спасили вчера живота на моя син?

– Да, аз, – отвърнал фермерът.

– Какво ви дължа?

– Не ме обиждайте, господине. Нищо не ми дължите. Постъпих така, както би постъпил всеки нормален човек.

– Не, аз не мога да оставя просто така нещата, защото моят син ми е много скъп. – Кажете някаква сума, – настоявал посетителят.

– Не искам повече да говоря на тази тема. Довиждане.

Фермерът се обърнал, за да си тръгне. И в този момент на верандата се показал неговият син.

– Това вашият син ли е? – попитал гостът.

– Да, – с гордост отвърнал фермерът, погалвайки момчето по главата.

– Нека направим така. Аз ще взема сина ви със себе си в Лондон и ще платя образованието му. Ако той е толкова благороден, колкото баща си, тогава нито вие, нито аз ще съжаляваме за това решение.

Минали няколко години. Синът на фермера завършил училище, после медицински университет и не след дълго името му станало световно известно като името на човека, който открил пеницилина. Неговото име е Александър Флеминг.

Преди самата война в една от лондонските клиники постъпил с тежко форма на възпаление на белите дробове синът на самия джентълмен.

Как мислите, какво спасило живота му този път? Да, пеницилинът открит от Александър Флеминг.

Името на щедрият джентълмен, който дал образование на Флеминг, било Рандолф Чърчил. А на сина му – Уинстън Чърчил, който по-късно става и министър-председател на Англия.

Може би именно тези събития си е спомнил Уинстън Чърчил, казвайки: "Направеното от теб ще се върне към теб".

Интересна история Ники, каква е връзката с пернатите?
Цяла седмица чакаме петък, цяла година чакаме лятото и цял живот чакаме да сме щастливи!
Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого.Всеки има право да прахоса живота си както реши!

Просто когато човек прави добро се чуства много добре и ти идва да полетиш. Поне аз така се чуствам.

Познато чувство!  :agree:
Цяла седмица чакаме петък, цяла година чакаме лятото и цял живот чакаме да сме щастливи!
Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого.Всеки има право да прахоса живота си както реши!