Автор Математика или живот

9
Комикс от 3 картники:

28982-0Горкият Доктор  :( Дали успява да се нахрани без да сметне неопределен интеграл в яденето  :D