Автор Има ли край Вселената?

10
3 снимки и текст:

29654-0

Има два варианта: или Вселената има край и съответно размер, или е безкрайна и се разпростира вечно. И двата варианта ни принуждават да се замислим сериозно. Колко е голяма нашата Вселена? Всичко зависи от отговора на горесппоменатите въпроси. Дали са се опитвали астрономите да отговорят на тези въпроси? Разбира се. Може да се каже, че това са едни от най-главните въпроси за тях, и затова човечеството не престава да строи чувствителни космически телескопи и спътници. Астрономите се вглеждат в космическия микровълнов фон, реликтовото излъчване, останало от времето на Големия Взрив. По какъв начин може да се намери отговор на тези въпроси, просто наблюдавайки небето?
Учените се опитват да намерят доказателства за това, че особеностите в единия край на небето са свързани по някакъв начин с другия край, също като етикет на бутилка, който я обгръща и двата му края се съединяват. До момента няма нито едно доказателство, че краищата на небето са свързани по някакъв начин.

29655-0

Ако трябва да го кажем по-просто, това означава, че в продължение на 13,8 милиарда светлини години във всички посоки Вселената не се повтаря. Светлината изминава всичките 13,8 милиарда светлинни години и чак след това напуска нашата Вселена. Разширяването на Вселената измества границите преди светлината да напусне Вселената до 47,5 милиарда години.Може да се каже, че нашата Вселена има диаметър 93 милиарда светлинни години. И това е минимум. Възможно е това число да е 100 милиарда светлинни години или трилион. Ние незнаем. Има вероятност и никога да не узнаем. Също така напълно възможно е Вселената да е безкрайна.

Ако Вселената наистина е безкрайна, то ние ще получим много интересен резултат, който ще ни накара сериозно да се замислим.
Например представете си. В един кубически метър космос (просто разтворете ръце по-широко) има крайно число частици, което може да съществува в този обем, и тези частици имат крайно число от комбинации, от техните спинове, заряди, положение, скорост и т.н.
Тони Падиля от Numberphile пресмята, че това число е десет в десета, в седемдесета степен. Това е толкова огромно число, че то не може да бъде записано даже с всички моливи във Вселената. Ако разбира се предположим, че други форми на живот не са изобретили вечни моливи или пък не съществуват други измерения пълни само с моливи. Но както и да е моливите няма да стигнат. По-важното е че числото е конкретно, то не е безкрайно!
В наблюдаемата от нас Вселена има само 10^80 вида частици. И това е много по-малко от възможните комбинации на материята в един кубически метър космос. Ако Вселената наистина е безкрайна, то отдалечавайки се от Земята в края на краищата вие ще намерите място с точно копие на нашия примерен кубически метър космос. И колкото повече се отдалечавате, толкова повече копия.
Голяма работа, ще кажете вие. Един облак водород е точно копие на друг. Но вие трябва да знаете, че минавайки покрай места които ви изглеждат все по-познати, вие накрая ще стигнете до място, където ще намерите себе си. А да намериш копие на себе си вече е доста откачено, нали? Но това е напълно възможно ако Вселената е безкрайна.

29656-0

Продължавайки, вие ще откривате пълни копия на в момента наблюдаваната от нас Вселена с точни и не съвсем точни копия на вас самия. А какво следва после? Най-вероятно, безкрайно число копия. Просто повтарящи се Вселени вътре в нашата собствена безкрайна Вселена.
Да се отговори на въпроса, безкрайна или имаща край е нашата Вселена е изключително важно, защото независимо какъв е отговора, той ще е умопомрачителен. За сега астрономите нямат отговор. Но не губят надежда.

Да се отговори на въпроса, безкрайна или имаща край е нашата Вселена е изключително важно, защото независимо какъв е отговора, той ще е умопомрачителен.
 
А дали наистина е талкова "Важно"... и какво почелим от това ние  - обикновенните и не толкова обикновенни хора???

А дали наистина е талкова "Важно"... и какво почелим от това ние  - обикновенните и не толкова обикновенни хора???

Всяко ново знание е важно. А знание с такъв мащаб наистина е много важно! По твоята логика нито едно откритие до сега няма никакво значение - да бяхме останали в пещерите...
Защо ни беше нужно електричеството? Може би за да не си пишем с пощенски гълъби в момента? Между другото в началото на първата световна още са използвали гълъби за да си предават съобщения на фронта  :idea:
А по повод изгодата, примера с електричеството е перфектен - в продължение на години след откриването му хората не са знаели какво да правят с него. Много извесни тогава учени са правели представления за да забавляват публиката, но никой не е знаел как то може да ни служи... докато не се появява Фарадей...
Не съм гинеколог, но мога да погледна...