Автор Стиймпънк изкуство

1
За всички любители на стиймпънка пък и не само на тях искам да направя малък подарък с тази колекция от произведения на стиймпънк тематика на френския скулптор Пиер Мате.

42 сниммки и коментари:

2744-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Пиер Мате (Pierre Matter) вече няколко десетилетия създава скулптури в стил стиймпънк, преплитайки хора, животни и машини в постмодернистичен водовъртеж.

2745-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Като материал за своите творби той използва мед, алуминий, смола и много други компоненти, при това някои негови творби достигат тегло до тон и половина. Не всеки би украсил с такива скулптури своето жилище, но те украсяват едни от най-известните изложбени зали по света.

2746-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Скулптурите в стил «биомеханичен стиймпънк» изтриват границата между живите организми и машината. Праобрази на своите творения френския скулптор вижда в реалния живот.

2747-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Роден през 1964 година, Пиер Мате е имал възможност да наблюдава как техниката от първите цветни телевизори до глобалната интернет мрежа - отначало плавно, а после все по-стремително си е завоювала място в нашето ежедневие.

2748-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Получава образование по математика, но сравнително бързо решава да се посвети на изкуството. Той е пробвал своите умения в живопистта, колажа и резба по камък...

2749-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Скритата логика на събитията, това което скептически настроените хора наричат късмет, довеждат Пиер към това необикновенно изкуство. В своите скулптури на митични същества, на него му се отдава органически да съвмести техническия прогрес и природата.

2750-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Неговите произведения, хармонично съчетаващи виртуозната скулптурна техника с елементи на съвременна механика, отразяват връзката и взаимното проникване между човека и неговите ръкотворни творения.

2751-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Машините са интересни за мен, защото те на три четвърти управляват нашия живот, при това много малко хора осъзнават този факт. Аз не съм от хората, които постоянно се оплакват, че в миналото е било по-добре. Аз се сражавам за това, добрите страни на които и да било явления да вземат връх над техните блестящи, но опасни граници, независимо дали говорим за механизми, генетика или компютри. Ние не трябва покорно да прекланяме глава пред тях, а да ги разберем и да се научим да ги управляваме. Най-малкото без машини ние никога няма да може да покорим галактическото пространство...

2752-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Отношенията между човека и машината започват тогава когато, Николас Йозеф Куньо изобретява автомобила с парен двигател. Съвременния човек не може да съществува без своите механични творения, които му дават сила, скорост и благополучие. Експоненциалното ускорение на техническия процес довежда до това, че хората все по-малко различават границата между живото и не живото. Машините все повече приличат на нас, и все по-често може да се наблюдава как изкуственния интелект подчинава на себе си човешкия разум.

2756-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

На мен ми прави впечатление технологическия преходен период който изживяваме в момента, когато механични компоненти постепенно започват да се вграждат в човешкото тяло. Локомотив на този стремителен процес е медицината. Съвременната генетика приближава момента когато границата между реалноста и мита напълно ще се изтрие. Представете си жив кентавър разхождащ се по улицата!

2757-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Моите творби са плах опит да задържа с конкретни форми последствията на неконтролируемото ускорение на измененията в нашия живот и на нашата планета... Материализма се пука по шевовете, ние изменяме света, настоящето и бъдещето се сливат все повече.

2759-0

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Ето няколко негови творби, за да си представите по-добре мащаба на случващото се:

Бик (Bull) бронз, 2006 г. Дължина 5 м, маса 1,5 т. Експонат в Шанхайския център на скулптурата

2773-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Тезей убивает маратонския бик (Thеsеe tuant le taureau de marathon), бронз

2774-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Око на риба (Le poisson oeil), бронз

2775-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

История на мита (Histoire d’un mythe), 190х60х70 см, мед, бронз, дърво

2776-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...