Автор Колко електронни отпадъци изхвърляме?

8
12 интересни снимки + текст:

Университета към Организацията на Обединените Нации публикува доклад на тема замърсяването на нашата планета с "електронни отпадъци". Съгласно отчетите, през 2014 година общата маса на този вид отпадъци достигна 41,8 милиона тона. При това само 16% от отпадъците отиват за преработка, останалата част просто се пече на слънце по сметищата на страните потребители или се „изнася” за Африка – в Гана, Нигерия и други бедни страни.
Електроните отпадъци са съставени предимно от битова техника, хладилници, перални, микровълнови и дребна домашна техника. 7% са мобилни телефони, персонални компютри, калкулатори, принтери и друга микроелектроника. Общият обем отпадъци може да се представи като 1,15 милиона тежки камиона, строени в линия с дължина 23 000 км. (окръжността на Земята е 40 075 км.).

Общо тегло на електронните отпадъци (милиона тона) за цялата планета по години с прогноза за бъдещето

30058-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отпадъци на глава от населението (кг) и общо тегло (мил. тона) по континенти

30059-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

В доклада се отбелязва, че металите от които са изработени компонентите на изхвърлената техника, в това число злато, сребро, желязо и мед, се оценяват на приблизително 52 милиарда долара. В частите на изхвърлената техника има около 300 тона злато (11% от световния добив през 2013 година), хиляда тона сребро и 16 мегатона стомана. В същото време електронните отпадъци отделят в атмосферата огромно количество отровни съединения – киселини, живак, кадмий, хром и т.н.

Лидери по замърсяване на планетата с електронен боклук са най-богатите страни от ЕС, САЩ и Китай.

Топ 20 на страните лидери по електронни отпадъци на глава от населението (кг).

30060-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

На глава от населението в Европа (кг)

30061-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Топ-20, по общо тегло (мил. тона)

30062-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Богатите държави от западната част на Европа, в това число и Великобритания, изнасят милиони тонове отпадъци за бедните страни на Африка, икономисвайки по този начин колосални средства за тяхната преработка. Боклуците се изнасят незаконно, нарушавайки Базелската конвенция. Европейските мошеници посочват в документите, че техниката е в работно състояние.

"Африка се превръща в сметище за електронна техника", - заяви експертът от университета към ООН Рюдигер Кехр (Ruediger Kuehr).

В столицата на Гана има огромно сметище от електронна техника

30063-0
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Все по-лошо става!  :(
Цяла седмица чакаме петък, цяла година чакаме лятото и цял живот чакаме да сме щастливи!
Обичай всички, доверявай се на малцина, не навреждай на никого.Всеки има право да прахоса живота си както реши!

направо съм шокирана  :faceoff: Докъде ще го докараме по този начин на съжителство с природата???