Автор Механизми в действие

0
Общо 10 гифа:

Радиален двигател с вътрешно горене:

2808-0
Бжжж бжжжж бззз...

Двигател с вътрешно горене:

2809-0
Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Шевна машина:

2813-0
Бжжж бжжжж бззз...

Пистолет:

2815-0
Бжжж бжжжж бззз...

Парен двигател:

2816-0
Бжжж бжжжж бззз...

Как се образува числото Пи:

2817-0
Бжжж бжжжж бззз...

Часовников механизъм:

2818-0
Бжжж бжжжж бззз...

Ванкелов двигател:

2819-0
Бжжж бжжжж бззз...

Отговор на шахматната задача за ход с коня:

2820-0
Бжжж бжжжж бззз...

Добреее бе Bad Robot  :up:. Много ми хареса темата. Видях механизми, които съм се замислял, как работят  :idea:. А има ли и други механизми /прости/, които не знаем как работят???

Часовников механизъм:

(Attachment Link)
Часовниковото механизъмче, ме кефи много  :up:. Просто... и работи  :idea:.