Автор Първи май в НРБ, спомен от миналото.

0
15 снимки:

3033-0


1 май в Силистра:

3035-0

На всяка картичка за първи май обезателно присъстваха трите думи: МИР, ТРУД, МАЙ

3036-0


Това е София, мисля че не е за 1 май, а за 24 май:

3038-0


1966 в град Ловеч

3040-0

София, 1969г

3045-0