Автор Авторски права

Цитат от правилата на сайта Мотиватори:

Член 3: Публикуването на материали без споменаване на автора или линк към източника.
Строго забранен плагиат (присвояване на чуждо авторско право).


При създаване на тема материала, за която е взет от друг сайт, е необходимо ОБЕЗАТЕЛНО да се укаже източника в края на темата:

•   Автора на темата, публикацията, например: © Bai Ivan;
•   Линк към източника на новината, например: via http://www.puffgamess.com/flashstrike/topic222940.html;

Ако Вие сте автор на новината, трябва да укажете себе си: © User.

Това правило важи за всички материали на сайта, изключение правят тези авторството на които е проблематично да се установи (вицове, видеоклипчета от телефон и т.н.).

При публикация на материали без указано авторство или линк към източник, Администрацията на Мотиватори има правото да предаде данни за ползвателя (IP-адрес, email) в правоохранителните органи, при постъпило официално запитване за тях.

------------------------------
Информация за правообладатели:

Ресурса Motivatori.net е общодостъпен за всички регистрирани ползватели и осъществява своята дейност съблюдавайки действащото законодателство в Република България. Администрацията на сайта не осъществява контрол и не може да отговаря за публикуваната от ползвателите на портала motivatori.net информация. Въпреки това, Администрацията на ресурса има изключително отрицателно отношение при нарушаване на авторски права на територията на сайта motivatori.net. Затова, ако Вие се явявате правообладател с изключителни имуществени права за някой от материалите публикувани на сайта Motivatori.net и Вашите права по този начин се нарушават, ние молим веднага да съобщите за това в нашата служба за жалби в писмен вид (електронен/E-mail).

Жалбата ще бъде разгледана в срок от максимум 5 (пет) работни дена. Съгласно действащите норми на българското законодателство Администрацията на сайта е готова да разгледа всички спорни въпроси в рамките на до съдебен (претенциозен или друг) начин за постигане на съгласие.

Нашия официален имейл: admin[at]motivatori.net
Love comes again...