Автор Пейзажи с голи тела...

1
Фотогрофа Ruben Brulat направил пътешествие само по суша, пеша от Европа към Азия минавайки през Ирак, Иран Афганистан, Тибет, Индонезия, Монголия до Япония. Това му отнело повече от година снимайки по пътя „пътеките” по които минавал. Във всяка страна той търсел уникални места за своето творчество. Избирайки мястото за своите драматични пейзажи, той „поставял” върху тях тела на хора, срещнати случайно по пътя. Понякога това им коствало много усилия, трудности и дори рани, но в края на снимките оставало приятелство завинаги. Разгледайте внимателно снимките, за да не изтървете хората...
12 снимки

8601-0
Не го разбирам нещо това изкуство.