Автор Съвременни игри в стар стил

0
Как биха изглеждали съвременните игри ако бяха излезли преди 20 години. Нека да видим, 10 картинки:

9373-0преди графиката беше квадратна - игрите интересни, сега графиката като на живо - игрите пълна скръб...