Автор 1 ЮНИ - Международен ден на детето

0
Ако днес е топъл слънчев ден, то радостта е двойна, защото в първия ден на лятото в много страни се отбелязва Международния ден на детето
(International Children's Day).

9631-0

Този празник на много българи е известен като Международен ден за защита на детето. Международния ден на детето е един от най-старите международни празници. Решение за неговото провеждане е било прието през 1925 година на Световна конференция посветена на въпроса за благополучието на децата в Женева.
Не е извесно защо този детски празник е решено да се отбелязва точно на 1 юни. Една от версиите гласи, че през 1925 година Генералния консул на Китай в Сан Франциско е събрал група китайски деца - сираци и е организирал за тях празнуване на Дуан-у цзе (Фестивал на лодките дракони), а датата е била точно 1юни. По случайност деня съвпада и с провеждането на «детската» конференция в Женева. След Втората световна война, когато проблемите свързани със съхраняването живота, здравето и благополучието на децата са най-актуални, през 1949 година в Париж се провежда конгрес на жените, на който прозвучава клетва за непрестанна борба за обеспечаване на стабилен мир, като единственна гаранция за щастието на децата. След една година, в 1950, на 1 юни е бил проведен първия Международен ден  за защита на детето, след което този празник се провежда ежегодно.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Флаг на Международния ден на детето

9632-0

Международния ден на детето има и свой флаг. На зелен фон, символизиращ ръст, хармония, свежест и плодородие, около знака на земята са разположени стилизирани фигури - червена, жълта, синя, бяла и черна. Тези човешки фигурки символизират разнообразието и търпимостта. Знака на земята разположен в центъра е символ на нашия общ дом.

Интересен факт е също така, че този празник активно е бил подържан и по време на социализма в България. По време на социализма от 1 юни в училищата започваше лятната ваканция. Международния ден на детето се отбелязваше с речи и дискусии за правата и благополучието на децата, по кината се пускаха нови детски художествени филми, по телевизията - детски предавания, организираха се спортни състезания за деца, често за участие се канеха и родители.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Цитирай (маркираното)
Интересен факт е също така, че този празник активно е бил подържан и по време на социализма в България. По време на социализма от 1 юни в училищата започваше лятната ваканция. Международния ден на детето се отбелязваше с речи и дискусии за правата и благополучието на децата, по кината се пускаха нови детски художествени филми, по телевизията - детски предавания, организираха се спортни състезания за деца, често за участие се канеха и родители.

А какво се прави сега. Единствено комерсиални тържества, с основна цел - промиване на детските и родителски мозъци с великите и несравними качества на продуктите предлагани от спонсорите. Ако някой е на друго мнение, моля да го сподели...