Автор А може би мама бърка...

4
10285-0

Купихме на детето така желания от него костюм на супермен.
Когато го извадих от колата, малкия издаде възторжен вик и побягна да се преоблича. Облече всичко както трябва, заедно с маската, застана в средата на стаята, вдигна ръка нагоре, чака... пусна я... още веднъж я вдигна. И тук аз разбирам, че моя син наистина иска да излети. Той очаква, че този костюм ще го вдигне във въздуха!
- Мамо, защо не се получава.
...
Това беше един от най-сложните за мен моменти за всичките пет години на неговия живот. Трябва да видите очите на детето, в които отслабва, но с последни сили се опитва да се задържи надеждата.
Какво ли не бих дала в този момент за истински летящ костюм.
- Малчо, супермен не съществува. Хората могат да летят само на самолет или на делтаплан.
Той гледа към мен определено време, прави крачка в страни и решително вдига ръка нагоре.
А може би мама бърка...

via internet
Бжжж бжжжж бззз...