Автор Историята на пътното строителство в САЩ

1
Снимките са много – 39 броя, информацията е интересна,

Днешната пътна система на САЩ е една от най-съвършените системи, които някога са били построявани, и това е така не само заради равното им покритие (което също е много важно), а и заради тяхната система от пътни възли, широчината на пътищата, пропускателната им способност и тегловните натоварвания.
Но цялата тази система не се е появила изведнъж, пътищата в САЩ са преминали дълга еволюция и две реформи, взимайки своето начало в Германия, след това прекрачвайки немските стандарти се превръщат в това, което са в момента и това което в момента копира и Китай едно към едно, за което си има причина.

12368-0

Днес ще ви разкажа за еволюцията на пътищата в САЩ, ние ще се запознаем с индексацията на пътищата, а също така тяхното и на прилежащите територии устройство.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

1. Всички пътища в САЩ имат свой индекс, позволяващ удобно и лесно да се пътува. Много хора идват в САЩ само с една цел – да обиколят страната с автомобил. Но това в миналото не е било така, в миналото пътищата в САЩ почти не са се отличавали от тези в източна Европа.

12369-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

2. В началото на 20 век, заедно с автомобилния бум, начало на който полага Хенри Форд, много жители на САЩ заменят автобусния превоз на превоз с личен автомобил. Започват да се наслаждават на удоволствието да се пътешества с автомобил, но удоволствието е кратко, тъй като пътища почти няма. През 1901 година в САЩ е имало само 1200 км. пътища. Покритието им е било асфалт, плочки или тухли. Всички останали пътища са били по-скоро направления, тъй като са нямали почти никакво покритие.

12370-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

3. През 1903 година правителството решава да събира пътен данък от собствениците на автомобили за строителството на нови пътища. Но имало малък проблем: липсвала каквато и да било технология за строителство на пътища. Пътищата са се правили без никаква технология, без обща визия, основен инструмент при тяхното строителство са били лопатите и парните валяци. В най-добрия случай по пътищата ръчно слагали асфалт.

12371-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

4. Към 1910 година безсистемното строене на пътища стига своя апогей и автомобилистите биват принудени да се обърнат с петиция към правителството на САЩ с молба да бъде създадена единна пътна система. Група ентусиасти предлага проект на шосе от Ню Йорк до Сан Франциско, наричайки го шосе Линкълн. Правителството одобрява проекта и обещава да помогне. Но започналата война обърква всички планове. Интересно е да се отбележи, че към 1913 година в САЩ е имало вече 1,3 милиона автомобила.

12372-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

5. След войната армията напълно разрушава малкото пътища със своите тежки камиони. Победоносния конвой, който е трябвало да отбележи победата с марш от Ню Йорк до Сан Франциско по същото това шосе Линкълн се превръща в кошмар, който продължава почти 2 месеца и струващ  няколко десетки камиона, които се преобръщат по време на това пътуване. След този случай правителството решава сериозно да се заеме с всички пътища в страната. На чело на реорганизацията застава Томас Макдоналд. През 1921 година се приема проект на стойност $75 милиона (по тогавашната цена на долара).

12373-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

6. Реорганизацията на пътната система обхваща не само самите пътища, но и тяхната индексация. ПО този начин всички шосета получават индекс US. Шосетата с четни номера минават от запад на изток, а номерата се увеличават от север на юг. Нечетни номера получават пътищата минаващи от север на юг, а номерацията се увеличава от изток на запад. Всички табели стават бяло-черни, а номерата се разполагат на фона на „полицейска” звезда. Шосета се изграждат по цялата страна, превръщайки се в улици когато минават през градове и имайки няколко ленти на всяко пътно платно.

12374-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

7. За сравнение с 1901 година когато е имало само 1200 км пътища, през 1938 година в САЩ са били завършени 448 000 км шосета и улици, повечето от тях направени от бетон, а до 1941 година вече са били построени 960 000 км пътища.

12375-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

8. Километража на построените пътища нараства пропорционално с тяхната небезопасност. С всяка изминала година пътищата взимат все повече жертви. Така например през 1940 година по пътищата на САЩ в катастрофи загиват над 30 хиляди човека. Макдоналд не игнорира този факт. Виждайки в края на 1930 година пътната система в Германия той забелязва колко по-безопасна е системата с разделени платна и колко по-организирана е системата с ограничено включване и изключване към шосето. Връщайки се у дома той започва да планира втора реорганизация на пътната система в САЩ. И след две години, през 1940 година, първото такова шосе е открито в Пенсилвания. По принцип това шосе се явява копие на аутобан. Но с това всичко приключва – започва нова война.

12376-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

9. Втори тласък на американската пътна система дава президента Д. Айзенхауер, който през 1919 година е бил точно зад волана на един от камионите в победния марш от Първата световна война. През 1952 година той става президент и веднага задейства нов проект за пътно строителство. През 1956 година той подписва исторически план за строителството на 66 000 км автомагистрали по цялата страна, като 90% от стойността им е за сметка на правителството, а останалите 10% за сметка на самите щати.

12377-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

10. Едновременно със строителството на новите пътища възниква и малък проблем, и той е как да се урегулира индексацията на вече изградените шосета? Тогава се взима решение новите шосета да се индексират точно на обратно, и на всички тях да се даде индекс I - Interstate. Това се налага за да се избегне пресичането на шосета с еднакви номера. ПО този начин всички шосета минаващи от запад на изток получават четни номера, увеличаващи се от юг на север, а шосетата минаващи от север на юг получават нечетни номера, нарастващи от запад на изток. Всички знаци получават сини „щитове”.

12378-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

11. Но има едно изключение- шосе I-99, в Пенсилвания. То има индекс извън този ред. Напарвено е това с правителствена поправка иначе е можело да възникне бъркотия с местния път.  Между другото тази поправка и до сега е написана в акта за предаване на пътя от името на правителството.

12379-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

12. По този начин след втората реформа всички пътища се разделят на няколко големи групи, някои от тях от своя страна пък се делят на различни класове. И така започвайки от най-значимите към по-малко значимите пътищата се класифицират на следните групи: Interstate Highways (обозначава се с индекс I), US Highways (US), State Highways (в случая - TX), FM Roads (FM, означаващо Farm to Market, малки пътища от местно значение), Local Roads (към тази група се отнасят други пътища, такива като Road (Rd), Avenue (Ave), Junction (Jct) и други).

12380-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

13. Но Айзенхауер решава да не повтаря напълно немската пътна система, и прави следваща крачка с нова революция в пътното строителство. След подписването на акта DOT биват изхарчени около $27 млн. за различни изследвания свърази преди всичко с дизайна на пътищата, тяхната дебелина и типа на покритие. На базата на резултатите от това изследване се правят ред изводи и се приемат нови стандарти.

12381-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

14. – Всички пътища трябва да имат строги регулируеми входове и изходи, изключвайки по този начин какъвто и да било не регулируем поток от автомобили, който може да се включва или да напуска магистралата. По този начин се гарантира безопасността на движение.
- Всички пътища трябва да имат бетонен разделител или да се намират на най-малко 10 метра един от друг имайки нанесена зелена линия между тях. По този начин се избягват челните сблъсъци.
- Минимална широчина на лява крайпътна лента - 1 метра, на дясна - 3 метра, ширина на лентите - 3.67 метра.
- Максимален ъгъл на изкачване или спускане - 6% (1 ft изкачване на 100 ft дължина = 1%), това правило се въвежда паралелно с правилата за максимално натоварване за товарни камиони - 36 тона, осигурявайки по-безопасно спускане от хълмове. В градовете максимален ъгъл за изкачване - 5%.

12382-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

15. – Пресичанията на пътища трябва да имат скоростни съединения между себе си, изключвайки завои на 90 или 180 градуса, така наречените „възли”.
- Всички магистрали трябва да бъдат непрекъснати, а също така да имат крайпътна лента, която се нарича „страничен подходен път”. Той трябва да върви паралелно на магистралата, всички включвания и изключвания трябва да са насочени към подходния път, който от своя страна се пресича с улиците. По този начин се осигурява непрекъснато движение без задръствания заради светофари или събиране на много автомобили.
- Безопасна скорост на движение по магистралата - 100-130 км/час, минимална -  60-80 км/час.
Така се ражда нов стандарт при магистралите. Без пътни възли, които силно забавят скоростта на движение, с по-голяма сигурност и по-голяма скорост. На този етап пътната система на САЩ става напълно самостоятелна напълно скъсвайки с остатъците от колониалната епоха на Хитлер във вид на едно единствено шосе.

12383-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

16. Нека направим малко отклонение. Много хора се бъркат между пътищата I и US, мислейки си че едните принадлежат на правителството, а другите на съответния щат, наричайки едните локални, а другите федерални или мислейки, че всички I-пътища свързват различните щати. Аз съм чувал какви ли не легенди за тези пътища и искам да внеса малко ясност по въпроса. И двата типа са федерални пътища, но се числят на финасовия банас на щата, път с индекс I не е обезателно да излиза извън границите на щата, има пътища с индекс I които не излизат извън границите на града.

12384-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

17. Разликата е в това, че шосета от типа US нямат тази система за строги регулируеми входове и изходи към и от шосето, докато шосета тип I – имат и шосета тип I се смятат за артериите на товарния поток, докато US  се смятат за по-бавни пътища заради отсъствието на пътни развръзки. На някои места тези магистрали усилено се преработват в стандарт I. Щата от своя страна може да помоли правителството да отпусне средства по някой проект за разширение или преработка. Единствения участък, който изцяло се поддържа от правителството е Woodrow Wilson Memorial Bridge на шосе I-95.

12385-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

18. Друга част от проведените изследвания е била насочена към пътните знаци. Били са изучени техните размери, цветовата гама и различните шрифтове. По този начин са били създадени зелено белите знаци за навигация. Изследванията показали, че именно такава цветова комбинация най-лесно се възприема от човешкото око. Също така е бил разработен шрифт, който спомага за най-бързо прочитане.

12386-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

19. Паралелно с всичко това е било създадено шосе с дължина 20 км, на което военни камиони със значително претоварване постоянно са се движили тествайки различни видове покрития.

12387-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

20. След многочислени изследвания и изпитания в продължение на 3 години е бил създаден първия стандарт диктуващ какви материали къде да се използват, регулиращ движението, дизайна на пресичанията, поставянето на знаците и други неща. Докато е кипяла научната дейност строителите обаче не са стояли на едно място. Подготвяли са се бъдещите площадки за пътищата, местата за мостовете, отводнителните канали, събаряли са се стари райони където по план е трябвало да минат пътища. Между другото строителството на пътната система в САЩ се явява най-големия в света проект по преместване на грунт от място на място, даже по време на строителството на Панамския канал не е била преместена толкова земна маса.

12388-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

21. От самото начало при изграждането на нов път се взима предвид необходимостта му от разширение в бъдеще. По този начин всички магистрали имат по 60 метра от ляво и от дясно, които никой не може да им отнеме и да построи нещо например. Днес тази зона е почти изчерпана в градовете от странични пътища, но извън градовете все още тя може да бъде видяна.

12389-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

22. И до ден днешен проекта Айзенхауер не е завършен, последния му стадий продължава да се строи в Бостън на финалния участък от път I-90, където се изгражда система от тунели и пътни развръзки. След нейното изграждане проекта ще е напълно завършен.

12390-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

23. Общата стойност на проекта Айзенхауер е $114.4 милиарда. За тези пари са построени 68 472 км пътища. Разбира се днес дължината им е повече, но част от разширенията и удълженията не попадат в програмата и биват изградени за сметка на щатите.

12391-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

24. Малко статистика в края на разговора ни за магистралите – дължината на магистралите между различните щати (Interstate) е около 2% от общата дължина на всички пътища в САЩ, а US - още 3%, но при това само по пътищата между различните щати се падат 20% от ежедневния трафик на автомобили.

12392-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

25. Също така всички видове шосета са оборудвани с камери за видеонаблюдение и кабинки на диспечери. При авария диспечера веднага може да повика специални служби или пътна помощ (не всеки може сам да си смени гумата на автомобила).

12393-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

26. На магистралите с индекс I и US е забранено спирането около пътя за закуски или снимки, за спиране без основателна причина спокойно може да бъдете глобени. Забраната е с цел безопасност. Освен това при авария ако има възможност не трябва да се спира в лявото крайпътно платно, именно за това то е със широчина само един метър. Това е свързано с факта, че лявото платно е предназначено за най-високи скорости. Същевременно за туристите също не е забравено. На различни красиви места има специални площадки за наблюдение където спокойно може да се спре с автомобил и да се направят няколко снимки.

12394-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

27. Независимо, че крайната лява лента е за високи скорости по нея не може да се движиш със скорост над разрешената. Лявата лента се води за високи скорости защото тираджиите, които се движат в десните ленти понякога се движат със скорост по ниска от минималната. Ограничението на скоростта извън града е  - 130 км/ч  и 100 – вътре в градовете. Разбира се има и изключения.

12395-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

28. По всички магистрали има електронни информационни табла съобщаващи на водачите за аварии на пътя или затруднения в движението.

12396-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...