Автор Тибетски поглед върху възпитанието на децата

10
13219-0

- Никакви унижения и телесни наказания. Единствената причина поради която бият децата е факта, че те не могат да отвърнат.

- Първи период: до 5 години. С детето трябва да се отнасяте като със цар. Нищо не трябва да му се забранява, само да се отвлича. Ако то прави нещо опасно, направете се на изплашени и викнете уплашено. Детето прекрасно разбира такъв език. През този период се полагат основите на любознателността, интереса към живота. Детето още не е способно да изгражда дълги логически вериги. Например то разбива скъпа ваза. Детето не може да разбере, че за покупката на такава ваза трябва много да се работи, да се спечелят пари. Наказанието ще бъде прието като потискане от позицията на по-силния. Научете го да не разбива вази, а не да се подчинява на по-силния. Нали така?

- Втори период: от 5 до 10. През този период с детето трябва да се държите като с роб. Да му поставяте задачи и да изисквате тяхното изпълнение. Може да се наказва за неизпълнение (но не физически). През този период активно се развива интелекта. Детето трябва да се научи да прогнозира реакцията на хората на неговите постъпки, да предизвиква положително отношение към себе си и да избягва отрицателното такова. Не се страхувайте да натоварвате детето със знания.

- Трети период: от 10 до 15. Как да възпитаваме детето през този период? Как да си общуваме с него? Като с равен. Не на равни начала, а именно «като с равен», тъй като разбира се вие имате повече опит и знания. Съветвайте се с него по всички важни въпроси, предоставяйте и поощрявайте неговата самостоятелност. Налагайте своята воля «с кадифени ръкавици». Докато обсъждате нещо подсказвайте му, съветвайте го. Ако нещо не ви харесва, акцентирайте неговото внимание на негативните последствия, избягвайки преки забрани. През този период се формират самостоятелността и независимостта на мисленето.

- Последен период: след 15 години. Отнасяйте се към него с уважение. Да го възпитавате вече е късно, на вас ви остава само да събирате плодовете на своя труд.

До какви последствия може да доведе неспазването на тези правила?

- Ако потискате детето до 5 годишна възраст, вие ще потиснете неговата жизнена активност, интереса към живота, интелекта. Ако го приучите без съпротива да се подчинява на груба сила ще направите от него лесна плячка за всякакви видове негодници.

- Ако му позволявате всичко и след 5 годишна възраст, детето ще израсне инфантилно, неспособно да се труди и да полага каквито и да било духовни усилия.

- Ако закриляте детето като малко и след 10 години, то ще израсне неуверено, ще бъде зависимо от по-самостоятелните си приятели, които не винаги ще му оказват правилното влияние.

- Ако не уважавате детето след 15 годишна възраст, то няма да ви го прости и ще ви напусне при първа възможност.
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Банши, това е най-добрият наръчник за родители, който съм виждала! Браво!
 :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Много кратко, но много мъдро четиво  :bravo: :bravo: :bravo:
Кака, всичко знае...

Мдаааа! Определено няма нужда от коментар - всичко е напълно ясно и точно  :up: