Автор ПРИТЧИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО!

4
16034-0

Живял преди години един мъдър африкански крал. Имал си той много близък и обичан приятел, с който били израснали заедно още от съвсем малки деца. Този приятел имал навика, каквото и да се случи в живота му, независимо дали е добро или лошо, да казва – „това е добре”.

 Един ден на краля му се прищяло да отиде в гората на лов. Неговият приятел взел да приготвя пушките, за да отидат заедно да ловуват, но неволно без да усети лошо настроил едната пушка. Навлезли в гората, кралят стрелял, но куршумът полетял странично и отнесъл палеца на дясната му ръка. Приятелят видял точно какво става и по навик казал – „това е добре”. Тогава кралят много се ядосал и изкрещял:

-         Не, това никак не е добре. Не можал да преглътне обидата и изпратил приятеля си в затвора.

Минала близо година. Кралят отново тръгнал на лов. Местността, която избрал да ловува била твърде опасна и неохраняема. Издебнали го канибали, заловили го и го отвлекли в своето село. Канибалите донесли куп дърва, запалили огън, вързали краля за един висок кол и го понесли към огъня. Тогава те видели, че палецът на дясната му ръка го няма и верни на принципите си да не докосват човек, който няма част от тялото си го освободили да си ходи.

Прибрал се кралят в кралството си. Сетил се за своя приятел, който вече цяла година бил в затвора. Решил да отиде при него. Разрешил освобождаването му. Обърнал се към него и му казал – „ти беше много прав, като каза, че е добре, че загубих палеца на ръката си”. Разказал всичко за случилото се на стария си приятел и през сълзи продължил – „ изпитвам голяма вина това, защото това, което направих с теб е голямо зло”.

-         „Не – отвърнал приятелят – това беше добре”

-         Как, можеш да кажеш, че това е добре, стоя цяла година в затвора, заради мен? – казал кралят.

-         Ако, не бях в затвора, в онзи ден, щях да бъда с теб при канибалите – бил  отговорът на приятеля.

Браво! Историята е много поучителна и забавна. Обичам такива притчи!
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Много, много мъдро :old: