Автор Края на една епоха: чакаме колапс на долара?

16
За възможен крах на долара се говори отдавна, и много хора продължават упорито да чакат този момент, независимо че това ще е много разрушително за световната икономика. Някои експерти предпочитат да използват исторически подход, обяснявайки неизбежния колапс на системата, в която световна резервна валута е долара, с уроците, които знаем от историята.

16069-0

За последните 300 години всяка историческа епоха е продължавала приблизително един век, при това е завършвала винаги около 14 или 15 година, но вече в следващия век. Така например, XIX век, във време на оптимизъм, стремеж към справедливост и правилно разбиране на бъдещите цели, завършва с началото на Първата световна война през 1914 г. Настъпва XX век, а заедно с него и истинския ужас за цялото човечество.

Ако се върнем с още 100 години назад, ще забележим, че XVIII век завършва през 1815 г. с разгрома на Наполеоновата армия, който е последния проект от епохата на просвещението и Френската революция. Заедно с Виенския конгрес през 1814-1815 години. Ние получихме новата Европа и началото на XIX век. През 1713 и 1714 години бяха сключени Утрехтското и Баденското споразумения, които полагат край на една епоха в която господства Испания и начало на възраждането на Хабсбургите. През 1715 г. след 72 години управление умира Луи XIV, тогава завършва и периода барок и започва XVIII век.

Независимо от това, че вече е 2013 г., ние все още живеем в XX век. От началото на 90-те години почти нищо не се е променило както в политиката, така и в икономиката. Симптомите на “гниене” се забелязват все повече във всички сфери на обществения живот, а сянката на страшната икономическа криза все по-отчетливо се забелязва как надвисва над света. Ние продължаваме да живеем в епохата “Пакс Американа” (Pax Americana, или казано по друг начин: свят по американски), където САЩ все повече приличат на изнемогваща и притисната в ъгъла империя, където долара продължава да е световна резервна валута.

Но скоро ще има промяна.

"Историята ни показва каква трябва да бъде следващата ни стъпка: необходимо е да разглобим неработещите структури и институти, в това число базираната на дългове световна финансова система. Иронията и парадокса са в това, че бившия център на свободата и демокрацията, сега е олицетворение на несвободата и деспотизма. Избираните лидери вече не ръководят, а управляват; с всеки изминал ден те са все по-малко легитимни, а приеманите от тях закони са все по-лоши и по-корумпирани. Тяхната епоха е към своя край, и те ще бъдат унищожени от вълната на Историята. По същия начин както през 1914 г. интернационалистическата система е разрушена и липсва надежда. Най-вероятно нас ни очаква световна война или много на брой регионални конфликти. Преходните периоди много често пораждат войни.

Отначало може би ще има дефлация, след това хиперинфлация. След това мощна вълна ще се сгромоляса върху финансовите пазари. Националния дълг на САЩ е чиста проба вяра, както и постоянните количествени улеснения (QE) и идеята за вълшебните монети, които след време ще струват трилиони долари. Обаче веднага след като вярата изчезне, вярата в безкрайния ръст и безкрайните запаси на евтина енергия, всичко ще започне да се движи и ще се движи много бързо!
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

тинтири-минтири

Да почвам ли да копая бункер?
Спрях тревата, сега с мен даже котката не разговаря.

Какъв бункер? Почва да садиш дръвчета, че ще дойдат номи светли врмена  :idea:

Кризата ще завърши с падането и смяната на тази система.
Чакат ни още по-интересни времена! :idea:
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Кризата ще завърши с падането и смяната на тази система.
Чакат ни още по-интересни времена! :idea:

Нямаш си на идея колко си права  :idea:

Уверена съм, че съм права, още повече, че вчера попаднах на една публикация, която го потвърждаваше в цифри. Довечера ще я открия и ще я публикувам тук, защото сега не ми е под ръка, но анализът е много добър и доказва, че тази криза ще довърши системата. Щатите имат дълг повече, отколкото е възможният годишният брутен продукт на целия свят и печатат долари безспирно. Както знаем, капитализмът се гради на базата на цената на лихвите, но в САЩ тази цена в момента е практически нулева и кредитите няма как да падат повече надолу. Никакво печатане на долари не може вече да им помогне, защото тази система вече не е капитализъм и никой не знае какво всъщност е.
Представям си паниката на запознатите в детайли икономисти :rofl:...
Много се забавлявам - честно!
А! Намерих публикацията и сега ще я публикувам! :hacker: :idea:
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Тук почват да се появяват твърде интересни и еретични теми  :P почвам да ставам много  нетърпелив...  :upset: :biggrin:

малко пресилени ми се виждат тези анализи...
Кака, всичко знае...

малко пресилени ми се виждат тези анализи...
Кака, напоследък попадам на такива публикации, че тези анализи ми се виждат като розови облачета в небето!.. :faceoff:
Трябва да се знае какво са теориите, още повече, че те са подкрепени с документални доказателства. :old:
Светът не е това, което ние си мислим. Нещо повече - НИЕ НЕ СМЕ ТОВА, КОЕТО СИ МИСЛИМ, ЧЕ СМЕ!!! :idea:
Необходимо е будните от нас да мислят единствено със собствените си глави и да търсят истината и възможните решения. От вън няма кой да ни даде решение на нито един проблем или въпрос, защото цялага информация, която имаме, е фалшива.
Това е моят извод, но гарантирам, че е верен. Базиран е на личен опит.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

От вън няма кой да ни даде решение на нито един проблем или въпрос, защото цялага информация, която имаме, е фалшива.
Да така е - всичко може да бъде манипулирано. Трудно е понеже в този океан от ниформация много трудно може да се отсее зърното от плявата  :old:

От вън няма кой да ни даде решение на нито един проблем или въпрос, защото цялага информация, която имаме, е фалшива.
Да така е - всичко може да бъде манипулирано. Трудно е понеже в този океан от ниформация много трудно може да се отсее зърното от плявата  :old:
Може, Кит!
Всеки от нас има в себе си нещо като датчик, който реагира на всяка информация с ДА или НЕ! И тази реакция е по-вярна от детектор на лъжата. Само трябва да се вслушаме в себе си и да проверим има ли в нас съпротива при прочитане на информацията. Ако има - далеч от това, за което става въпрос.
Няма как да стигнем далече, ако отдаваме силата си на външни фактори.
НИЕ сме силата на своя живот - всеки сам за себе си.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.