Автор Технология на унищожението

46
18185-0


На нас ни разказват, че цялото прогресивно човечество абсолютно естествено прие гейовете, тяхната субкултура, тяхното право да сключват бракове, да осиновяват деца и да пропагандират своята сексуална ориентация в училища и детски градини. На нас ни казват, че всичко това е естествен ход на нещата.

Нас ни лъжат.

Лъжата за естествения ход на нещата опроверга американския социолог Джоузеф Овертон, описвайки технология изменяща отношението на обществото към някога принципни за това общество въпроси.

Прочетете това описание и ще ви стане ясно как се легализира хомосексуализма и еднополовите бракове. Ще ви стане ясно, че легализацията на педофилията и инцеста ще бъде завършена в Европа в близките години. Също така и детската евтаназия.

Какво още може да бъде извадено от там в нашия свят, използвайки технологията, описана от Овертон?

Тя работи безотказно.

***
Джоузеф П. Овертон (1960-2003), старши вицепрезидент в центъра за обществена политика Mackinac Center. Загива в самолетна катастрофа. Формулира модел променящ представите към даден проблем на общественото мнение, наречен посмъртно Прозорец на Овертон.
***

Джоузеф Овертон описва как съвършено чужди за обществото идеи се изваждат от помийната яма на общественото презрение, измиват се и, в края на краищата законодателно се приемат.

Съгласно Прозореца на възможности на Овертон, за всяка идея или проблем в обществото съществува така наречения прозорец на възможностите. В рамките на този прозорец идеята може или не може да се обсъжда, открито да се поддържа, пропагандира, или да се правят опити да се закрепи законодателно. Прозореца се мести, изменяйки по този начин ветрилото от възможности, от стадий «немислимо», тоест съвършено чуждо за обществения морал, напълно неприемливо, до стадий «актуална политика», тоест вече широко обсъждано, прието от масовото съзнание и описано в закон.

Това не е точно промиване на мозъци, а значително по - фина технология. Ефективна е защото е последователна, системно прилагана и незабележима за обществото - жертва.

По-долу ще ви дам пример, как стъпка по стъпка обществото започва първо да обсъжда нещо неприемливо, след това започва да го смята за уместно, и в края на краищата се смирява с новия закон постановяващ и защитаващ някога немислимото.

Нека да вземем за нашия пример нещо абсолютно невъобразимо. Например канибализъм, тоест идеята да се легализира правото гражданите да се изяждат един друг. Достатъчно силен пример ли е?

За всички е ясно, че в момента, днес, през 2014 година не може веднага да се разгърне масова пропаганда на канибализма – обществото веднага ще се възпротиви. Тази ситуация означава, че проблема с легализацията на канибализма се намира в нулев стадий в прозореца на възможностите. Този етап, съгласно теорията на Овертон, се нарича «Немислимо». Сега ще моделираме как това немислимо ще бъде реализирано, минавайки през всички етапи в прозореца на възможностите.


ТЕХНОЛОГИЯ

Още веднъж повтарям, Овертон описва ТЕХНОЛОГИЯ, която позволява да се легализира абсолютно всяка идея.

Обърнете внимание! Той не предлага концепция, не просто е формулирал своите мисли – той описва работеща технология. Тоест такава последователност от действия изпълнението, на които неизменно довежда до желаият резултат. В качеството си на оръжие за унищожаване на човешки общества такава технология може да бъде по-ефективна от термоядрен взрив.


КОЛКО СМЕЛО!

Темата за канибализма все още е отвратителна и съвършено неприемлива в обществото. Тази тема не е прието да се обсъжда нито в пресата, нито още повече в прилична компания. Засега това е немислимо, абсурдно, забранено. Съответно първото движение на Прозореца на Овертон — темата за канибализма да се премести от областта на немислимото в областта на радикалното.

Нали имаме свобода на словото.

Така че защо да не поговорим за канибализма?

На учените по принцип им е разрешено да говорят за всичко подред – за учените няма забранени теми, тяхната работа е да изучават всичко. А щом е така, нека направим етнологически симпозиум на тема «Екзотичните обичаи на племената в Полинезия». На него ще обсъдим историята на предмета, ще го въведем в научните среди и ще получим като факт авторитетно изказване за канибализма.

Разбирате ли, оказва се, че за людоедството може да се направи предметен разговор и същевременно да не се излиза от рамките на научната респектабилност.

Прозореца на Овертон  вече е преместен. Тоест вече е обозначено преразглеждане на позицията. По този начин се обезпечава преход от непримиримо отрицателно отношение на обществото към отношение по-позитивно.

Едновременно с околонаучната дискусия непременно трябва да се появи някакво «Общество на радикалните канибали». И нека то е представено само в интернет – радикалните канибали обезателно ще бъдат забелязани и ще бъдат цитирани във всички нужни медии.

Първо, това е още един факт на изказване. И второ, скандалните отрепки на този специален генезис са необходими за създаване на образа на радикално плашило. Те ще бъдат «лошите канибали» в противовес на другото плашило — «фашистите, призоваващи да се изгарят на клади всички, които не са като тях». Но за плашилата малко по-късно. За начало е нужно да се публикуват разкази за това какво мислят за людоедството британските учени и радикалните отрепки.

Резултат от първото преместване на Прозореца на Овертон: неприемливата тема е въведена в оборот, табуто е десакрализирано, настъпи разрушаване в еднозначността на проблема – създадена е «градация на сивото».


ЗАЩО ПЪК НЕ?

На следващия етап Прозореца продължава своето движение и прехвърля темата за канибализма от радикалната област в областта на възможното.

На този стадий продължаваме да цитираме «учените». Нали не трябва да бягаме от знанията? За канибализма. Всеки, който се откаже да обсъжда това, трябва да бъде заклеймен като двуличник и лицемер.

Осъждайки двуличието, обезателно трябва да се измисли ново по-елегантно название на канибализма. За да не смеят всякакви там фашисти да закачат на инакомислещите обидни названия започващи с буквата «К».

Внимание! Създаването на евфемизъм е много важен момент. За легализация на немислимата идея е необходимо да се подмени нейното истинско наименование.

Няма повече канибализъм.

Сега това се нарича, например антропофагия. Но и този термин съвсем скоро ще бъде заменен още веднъж, признавайки и това определение като обидно.

Целта на измислянето на нови названия е да се отклони вниманието от същността на проблема, да се откъсне формата на думата от нейното значение, да се лишат идеологическите противници от възможност за езикова борба. Канибализма се превръща в антропофагия, а след това в антропофилия, подобно на престъпник, който си сменя имената по паспорт.

Паралелно с играта на имена се създава опорен прецедент – исторически, митичен, актуален или просто измислен, но най-важното е да е легитимиран. Той ще бъде намерен или измислен като «доказателство» на това, че антропофилията принципно може да бъде узаконена.

«Помните ли легендата за самоотвержената майка, която напоила децата си умиращи от жажда със собствената си кръв?»

«А историите за античните богове, изяждащи всичко подред – за римляните това е било съвсем нормално!»

«Или пък, по близките до нас християни, те съвсем нямат никакви проблеми с антропофилията! Те и до сега ритуално пият кръвта и ядат плътта на своя бог. Вие нали не обвинявате в нещо християнската църква? Кой сте вие по дяволите за да обвинявате църквата?»

Главната задача на вакханалията на този етап е поне частично да се изведе людоедството от углавно наказателно преследване. Поне веднъж, поне в някакъв исторически момент.


ТАКА И ТРЯБВА

След като бъде предоставен легитимиращ прецедент, се появява възможност за преместване на Прозореца на Овертон от територията на възможното в областта на рационалното.

Това е третия етап. С него завършва раздробяването на единния проблем.

«Желанието за изяждане на хора е генетично заложено, то е в природата на човек»
«Понякога е необходимо да бъде изяден човек, понякога съществуват непреодолими обстоятелства»
«Има хора, които желаят да бъдат изядени»
«Антропофилите са били провокирани!»
«Забранения плод винаги е по-сладък»
«Свободния човек има право да решава какво да яде»
«Не крийте тази информация и нека всеки реши сам за себе си, кой е той – антропофил или антропофоб»
«А има ли вреда от антропофилията? Няма никакви доказателства за това».

В общественото съзнание изкуствено се създава «бойно поле» за проблема. На крайните флангове се разполагат плашилата – появилите се по специален начин радикални привърженици и радикални противници на людоедството.

Реалните противници — тоест обикновените нормални хора, не желаещи да остават безразлични към проблема на разрекламираното людоедство — се опитват да ги съберат заедно с плашилата и да ги запишат в редовете на радикалните противници. Ролята на тези плашила е активно да създават образ на побъркани психопати – на агресивни фашистки борци против антропофилията, призоваващи да бъдат изгаряни живи людоедите, евреите, комунистите и негрите. Присъствие в медиите е обезпечено на всички изброени по-горе, освен на истинските противници на легализацията.

При такова разположение на силите самите атропофили остават по средата между плашилата, на «територията на разума», откъдето с целия патос на «здравомислието и човечността» осъждат «всички фашисти».

На този етап «Учени» и журналисти доказват, че човечеството в продължение на цялата си история от време на време се е изяждало помежду си, и това е нормално. Сега темата за антропофилията може да се премести от областта на рационалното, в категорията на популярното. Прозореца на Овертон се движи по нататък.


В ДОБРИЯ СМИСЪЛ

За популяризиране на темата за канибализма е необходимо тя да бъде подкрепена с поп-съдържание, съчетавайки я с исторически и митични личности, а ако има възможност и със съвременни медиа персони.

Антропофилията масово започва да прониква в новините и шоу програмите. Хората биват изяждани във масови филми, в текстове на песни и във видеоклипове.

Един от начините за популяризация се нарича «Огледайте се около себе си!»

«Вие не знаехте ли, че един известен композитор - онзи?.. антропофил.»

«А един известен полски сценарист — цял живот е бил антропофил, даже е бил преследван.»

«А колко от тях седяха по разни лудници! Колко милиона бяха изгонени и лишени от гражданство!.. Между другото какво мислите за новия клип на Лейди Гага «Eat me, baby»?

На този етап разработваната тема се повдига в ТОП и тя започва автономно да се самовъзпроизвежда в медиите, шоубизнеса и политиката.

Друг ефективен прийом: същността на проблема активно се обсъжда на ниво информационни оператори (журналисти, водещи на телевизионни предавания, общественици и т.н.), отсичайки всякаква възможност да се дискутира от специалисти.

След това в определен момент, когато на всички им става скучно и обсъждането на проблема влиза в задънена улица, идва специално подбран професионалист и казва: «Господа, всъщност всичко е съвсем друго. И работата е не в това, а в това. И трябва да се прави това и това» — и задава съвсем определена посока, тенденциозността на която е предварително определена от движението на «Прозореца».

За оправдаване на съмишлениците на легализацията се използва очовечаване на престъпниците чрез създаване на положителен образ за тях, който не се съчетава с характера на престъплението.

«Но това са творчески хора. Изял е жена си и какво от това?»

«Те искрено обичат своите жертви. Яде – значи обича!»

«Антропофилите имат по-висок коефициент на интелигентност и за всичко останало се придържат към строгите морални ценности»

«Антропофилите са жертви, те са принудени от живота»

«Те са така възпитани» и т.н.

Такъв вид извъртания са солта на много популярни токшоута.

«Ние ще ви разкажем трагическата история на една любов! Той искаше да я изяде! А тя искаше да бъде изядена! Кои сме ние за да ги съдим? Та нали това е любов? Кои сте вие за да заставате на пътя на любовта?!»


НИЕ СМЕ ВЛАСТТА ТУК

Към петия етап от движението на Прозореца на Овертон се преминава, когато темата е достатъчно подгрята за да може да бъде прехвърлена от категорията на популярното в сферата на актуалната политика.

Започва подготовка на законодателната база. Лобистките групировки във властта се консолидират и излизат на светло. Публикуват се социологически проучвания, които потвърждават уж високия процент поддръжници за легализацията на канибализма. Политиците започват да пускат пробни публични изказвания за законодателно закрепване на тази тема. В общественото съзнание въвеждат нова догма — «да се забранява яденето на хора е забранено».

Това е фирменото блюдо на либерализма — толерантност като забрана на табу, забрана за корекция и предупреждения на губителни за обществото отклонения.

В последния етап от движението на Прозореца от категория «популярно» в «актуална политика» обществото вече е пречупено. Най-живата част от него все още някак си ще се съпротивлява срещу законодателното приемане на неща, които доскоро са били абсолютно немислими. Но като цяло обществото е вече пречупено. То вече е приело своето поражение.

Приети са закони, изменени (разрушени) са нормите на човешкото съществуване, след това тази тема неизбежно ще стигне и до училищата и детските градини, а това означава, че следващото поколение ще израсне без никакъв шанс да научи какво е нормално и какво не. Така беше с легализацията на педерастията (сега те искат да ги наричаме гейове). Сега, Европа се опитва пред очите ни да легализира инцеста и детската евтаназия.


КАК ДА СЧУПИМ ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ

Описания от Овертон Прозорец на възможностите се движи най-лесно в толерантно общество. В такова общество, което няма идеали и като следствие, няма ясно разбиране за добро и зло.

Вие искате да поговорите за това, че вашата майка е курва? Искате да напечатате по този повод статия в някое списание? Да изпеете песен. Да докажете в края на краищата, че да бъдеш курва това е нормално и даже необходимо? Ето това е описаната по-горе технология. Нейната основна опора е толерантността.

Не на табуто.

Няма нищо свято.

Няма сакрални понятия, чиито обсъждане е забранено, а заиграването с тях да се пресича на момента. Всичко това го няма. А какво има?

Има така наречената свобода на словото, превърната в свобода на обезчовечаването. Пред нас една след друга се разрушават рамките, ограждащи нашето общество от бездната на самоунищожението. Сега пътя натам е отворен.

Мислиш си че сам нищо не можеш да направиш?

За съжаление ти си съвършено прав, сам човек абсолютно нищо не може да направи.

Но лично ти си длъжен да останеш човек. А човек е способен да намери решение на всеки проблем. И ако нещо не може да направи сам, ще го направят група хора обединени от обща идея.

Огледай се наоколо.
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Браво! Страхотна тема! Доколкото разбрах темата е била преведена лично от нашия приятел Firewall от английски.
Малко по-късно темата ще бъде преместена на главна страница. Апелирам към стотиците наши редовни читатели, които влизат само като гости на сайта, най-накрая да се регистрират и поне да сложат един плюс или минус на теми като тази, а ако оставят и някакъв свой коментар ще е още по-добре. Нека автори като Firewall видят, че техния труд не остава незабелязан.

Благодаря за похвалите. Всъщност всичко, което правя, го правя на добра воля. Има теми, от които живо се интересувам, които смятам, че са много слабо застъпени в нашето информационно пространство. Превеждайки ги, споделяйки мислите изложени в тях, аз се надявам те да стигнат до по-широк кръг хора. От своя страна аз също искам да благодаря създателите на този сайт за предоставената възможност и трибуна да споделям неща, които са се превърнали в нещо като табу. Разбира се още повече ще се радвам да чуя и други мнения по въпроса!
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Наистина сериозен труд и много интересна тема. Поддържам казаното от Unreal, но всеки сам решава за себе си, аз искрено се надявам да има още много интересни теми, а когато има такива теми ще има и хора, които ще желаят да споделят нещо.  :smile:
Това, което в момента обаче най-много ме тормози, е че наистина незнам в кой от главните раздели да местя теми като тази и май, май ще трябва нов раздел.... :upset:
Love comes again...

Прочетох всичко и съм леко шокиран! Не мога да повярвам, че това е възможно, но от друга страна спомняйки си как се случваха някои неща в миналото всичко ставаше именно по подобен сценарий!

Леко шокиран е много меко казано  :dont:. Направо съм треснат. Не бях се замислял досеге за така хубаво "набиваната" ни и красива думичка "толерантност". Това си е чист заговор срещу нормалните, реални, земни и богоугодни човешки същества. Трудно намирам думи... но наистина поздравления за Firewall  :bravo:. Желая нестихваща сила за показване на истините, за събитията такива, каквито са наистина  :old:

Имаш един плюс от мен!

А къде е логиката западното общество да се затрива само себе си по този начин?
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

А такива статии могат ли да се приемат за чиста монета  :upset:

Кви са тия глупости  :cranky:

А къде е логиката западното общество да се затрива само себе си по този начин?

Не е само себе си. Има Европа (гейропа) има Англия има и САЩ. И те в никакъв случай не трябва да се смесват или да се позиционират като съюзници. Европа, европейския съюз е жертвата, Англия и САЩ са друга работа...

За мен това е програма за депопулация на планетата Земя. При това основния удар се нанася по бялата раса, като по-разумна и нископримативна.


САЩ не е моден законодател, а жандарм, диктатор и окупант. Военни бази има по цяла гейропа – на това му се казва "приятелско" превземане на територии. Моето мнение, е че унищожаването на бялата раса като по нископримативна (по сравнение с цветните раси) е приоритет за истинските господари в САЩ. Насаждането на толерантност (между другото термина е взет от медицината, състояние в което организма не е способен да се съпротивлява на различни видове зарази) към содомията и други извращения е дълъг, но единствен възможен път за достигане на своите цели на така наречената световна елита за построяването на глобален електронен концлагер. На всички мисля, че е пределно ясно, че войните в техния класически вид са невъзможни в момента, при сегашното ниво на въоръжаване. Науката обаче не стои на едно място.
Унищожаването на нископримативните етноси (като по-разумни) чрез подмяна на техните ценности и едновременно замяната им с цветни раси, това е пътя на развитие на тази цивилизация. Затова феминизма, педерастията са само средство, оръжие (не танкове и самолети). Както и ГМО между другото.

Култивира се стадо от роби, които могат да съществуват само на ниво физиология и инстинкти. Това е точно съдбата на високопримативните етноси. Именно поради тази причина те са фаворити. Всяка съпротива ще бъде сломена. Ако си спомняте наскоро във Франция имаше демонстрации за здрав живот, за нормални отношения между мъже и жени, за нормално семейство. И какво? Разгониха ги като стой та гледай!!! Тъмни времена. Сатанински.

Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

нископримативна

Какво означава това?  :upset:

нископримативна

Какво означава това?  :upset:

Нископримитивна да не би?

Kregor какви са тия политико-аналитическо-социални теми в Читанка???!!! :cranky:

П.С.
Примативност идва от думата примат! Поне да ви открехна в нещо ако не друго  :P

Думата не е сгрешена.

Написана е правилно. И звучи като "примативност" от думата "примат".

Високопримативния човек се ръководи в живота от инстинкти и чувства.
Нископримативния човек, на обратно, взимайки важни решения в живота се ръководи най-вече от разсъдъка си, а не толкова от чувства.

Високопримативността и нископримативността са вродени качества, но човек може да влияе на тях.
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Kregor какви са тия политико-аналитическо-социални теми в Читанка

Да, да, да, знам! Писах по-горе вече, че за някои теми трябва да се създаде отделен раздел. Като го направя ще позачистя Читанката.
Love comes again...

Голяма конспирация, голямо нещо  :biggrin:

Голяма конспирация, голямо нещо  :biggrin:

Точно изказвания от този род са основното оръжие срещу статии като тази, която обсъждаме тук. Но ако поне за момент се замислиш безпристрастно над това, което е написано ще видиш, че има голяма доза истина!

Имало и мислещи хора в бг, не всичко е загубено значи

Леко стреснат съм  :blink:. дали това е световната тендеция или просто поредното научно "изказване"  :upset:

Еи това е много вярно:

Внимание! Създаването на евфемизъм е много важен момент. За легализация на немислимата идея е необходимо да се подмени нейното истинско наименование.

Имало и мислещи хора в бг, не всичко е загубено значи

И аз на това се надявам  :pray:
Кака, всичко знае...

Благодаря на човека, който е превел тази статия!
Наблюдавам какво се случва през последните десетилетия и съм съгласна, че това е точно технологията в действие. Наскоро за пореден път се говореше против имплантирането на чипове под кожата на всеки от нас и мненията вече бяха две, докато преди пет години мнението беше само едно - ПРОТИВ.
В същото време четох интервю с Джордж Сорос, което ме потресе. Статията беше озаглавена: "Бъдещето не принедлежи на всички."
( http://neverojatno.wordpress.com/2013/08/06/soros/ ) и в това интервю вече съвсем откровено един човек показва истинското си лице и целите си да пороби цялото човечество, а всички, които го прочетоха край мен, се смяха и мислеха, че това е само шега.
Всеки има право на лош вкус, както казва един приятел, но за нашия лош вкус ще заплатим много висока цена, за съжаление...
Промиват мозъците ни всеки миг, изтриват вече всички следи от ценностната ни система, защото нея я изтриха още с така наречената "Сексуална революция". Ние повярвахме, че сексуалната революция е прекрасно нещо! Беше толкова модерно, съвременно, изглеждаше невинно и естествено... а унищожи толкова много ценности, разруши семейства, обърка мисленето на хората, опустоши душите ни...
Жените престанаха да бъдат жени и да се чувстват такива, а мъжете изгубиха всичката си сила... И това се случи по описания в тази статия начин.
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Радвам се че толкова много хора споделят и моето мнение, благодаря на Kregor, че пусна статията и във Фейсбук. Но аз вярвам в човешкия род като цяло. Имаше една мисъл, цитирам по памет: "Можеш да лъжеш един човек дълго време, можеш да лъжеш за определено време голяма група хора, но да лъжеш всички безкрайно е невъзможно!"
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Рано или късно Светлината ще дойде и ще прогони тъмните сили на Мрака  :old:

Важното е колко щети ще причини този метод, докато спрат всички да му бъдат подвластни.

"Можеш да лъжеш един човек дълго време, можеш да лъжеш за определено време голяма група хора, но да лъжеш всички безкрайно е невъзможно!"
Ако си се срещнал със себе си и не си се ужасил, значи още не си се срещнал със себе си.

Важното е колко щети ще причини този метод, докато спрат всички да му бъдат подвластни.

Да, така е. Аз лично си мисля, че края му се вижда.
Дайте ми средство за масова информация и аз от кой да е народ мога да направя стадо свине!

Отдавна не бях влизал на сйта, гледам много умни теми сте напускали  :biggrin:

Отдавна не бях влизал на сйта, гледам много умни теми сте напускали  :biggrin:

Ще ти вкарам един "плюс" заради прочита на "умната тема"  :biggrin: