Автор 1892 американски ветерана от Ирак и Афганистан...

6
...са се самоубили от началото на 2014 година. От 01.01.2014 до края на месец март. Това прави по 22 на ден.
27 062 ветерана са се самоубили от 2009 до 2012 година.

Източник 1

Източник 2

20229-0

без продължение...
Отнеми на народа неговата история - и след едно поколение той ще се превърне в тълпа, а след още едно поколение ще можеш да го управляваш като стадо.

Много печално...и тъжно...
О,слабост - твоето име е жена!

По-скоро стряскащо. В смисъл че самоубийствата сред ветерани от горещи точки не са рядкост, но в такива мащаби...?!

Интересен доклад има във втория линк...
Бжжж бжжжж бззз...

Стряскащо, но явно тези хора рано или късно осъзнават злото, което са нанесли на свои братя и сестри и прекратяват безмисленият си живот  :old: