Автор В научното градче на Париж беше открито изложението...

8
...Zizi sexuel. За деца... На осем годишна възраст...
Министерството на образованието включи посещението на тази изложба в учебната програма на училищата.
4 снимки и едно видео, източник:

26514-0
в най-скоро време във Франция ще започнат практически изпит по сексология при приемане в първи клас  :cranky: :mad:

(Attachment Link)

Личи си в очите на децата безграничната радост, която изпитват...

рибата се вмирисва откъм главата... вижте една от главите на Европа  :rupor: