Автор Допълнена реалност

8
Британският художник Lucas Levitan нарича своя проект "photo invasion".

Той избира случайно фотографии напотребители в instagram и ги допълва със своя реалност, придавайки им нов смисъл.

34 фотографии:

26991-0