Автор Притча за вярата в себе си

16
27805-0

Един бизнесмен потънал до уши в дългове и вече не виждал изход от ситуацията. Той дължал огромни суми на своите кредитори, а доставчиците му постоянно го натискали да си плаща.

Той излязъл да се разходи в парка, за да се разсее, но мислите му не го оставяли в покой. Мъжът седнал на една пейка и отпуснал глава на ръцете си, мислено търсейки вариант, който да го спаси от фалит. Изведнъж пред него се появил някакъв старец.

— Виждам, че нещо ви тревожи, — казал той. — Не искате ли да споделите?

Бизнесменът му разказал за своите проблеми, липсата на пари и отказите на банките да му дадат поне някакъв кредит за да излезе от това положение. Стареца слушал без да прекъсва, а след това казал:

— Мисля, че мога да ви помогна.

Той попитал бизнесменът за неговото име, написал чек и го пъхнал в ръката на удивения мъж.

— Вземи тези пари. Ще се срещнем тук точно след една година, и вие ще можете да ми ги върнете обратно.

Не успял мъжа и дума да обели и старецът изчезнал в тълпата.

Бизнесменът погледнал чека. На него в полето за сума беше акуратно написано «$500 000», а по-долу беше изписано името — «Джон Рокфелер». Джон Рокфелер, един от най-богатите хора в света!

«Аз мога да реша всички свои проблеми за една секунда!» — помислил си той. Но вместо това бизнесменът решил да сложи чека в сейф. Само мисълта за неговото съществуване му давала сили да измисли начин за да съхрани своя бизнес.

С отново повишен оптимизъм той сключва изгодни сделки и разширява условията за плащане. Той успява да направи няколко големи продажби. В течение на няколко месеца той се освобождава от дълговете и отново започва да печели пари. След една година той се връща в парка с онзи същия чек.

В уреченият час старецът отново се появил. Мъжът вече се канел да върне чека и да разкаже за своите успехи, но изведнъж отнякъде дотичва медицинска сестра и хваща стареца за ръка.

— Толкова се радвам, че го хванах най-накрая! — възкликва тя. — Надявам се че не ви е досаждал. Той често бяга от дома и разказва на хората, че е Джон Рокфелер.

Бизнесменът стоеше шокиран. В продължение на една година той е правел бизнес, купувайки и продавайки, напълно уверен, че във всеки един момент може да разчита на помощ от половин милион долара.

Внезапно той разбра, че не парите, реални или измислени, преобръщат неговият живот. Неговата нова увереност му дава сили да постигне всичко това, което той има сега.

Вземи инициативата в свои ръце. В решителния момент увереността в собствените си сили играе най-важната роля.

определоно имах нужда от този разказ... благодаря на автора  :agree: