Автор Резултата не оправда очакванията.

0
Много хора искат да направят уникални, оригинални или просто красиви снимки. Било то на себе си или на своите деца. Понякога поради липса на оригинална идея, те черпят идеи от интернет където има много сниммки направени от професионалисти. В тази колекция ще видите какво се получава когато има желание, но няма умения  :D

16 снимки:          Подредени: идея/резултат

8863-0
Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

Бжжж бжжжж бззз...

И пак на тема тикви

8878-0
Бжжж бжжжж бззз...

Горкичките деца... :'(. Тия родители трябва де се освидетелстват или направо тикнат в затвора за малтретиране на невръстни дечица. Трябва много да ти хлопа дъската, за да се опиташ да направиш такива глупости  :dn: Като капак да ги качиш в интернет... :cranky: