Автор Кучесвин


Просто ужасно  :mike:. Не мога да повярвав, че куче може да заприлича досущ на прасе... :pray:. Не занм дали щях да го понеса, ако беше моето куче  :faceoff:

Кучепрас!  :gigi: