Автор Карти, по които не учат в училище! (14 картинки)

1
Карта за популярността на различните видове алкохол:

12351-0

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на размерите на женските гърди

12352-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на нивото на затлъстяване

12354-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на различните видове движение по пътищата

12355-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на различните измервателни системи
Сиво - метрична система за измерване
Червено - страни използващи други системи на измерване

12356-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на щастието

12357-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на размера на пениса

12358-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на отношението на населението към туристите

12359-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на най-популярните видове спорт

12360-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на известни марки по щати в САЩ

12361-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на популярността на различните интернет браузъри

12362-0

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на разпространението на социалните мрежи

12363-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на коефициента на интелигентност

12364-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на разпространението на веригата ресторанти McDonald’s
Червено - силно разпространени
Синьо - слабо разпространени

12365-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Карта на размерите на женските гърди

(Attachment Link)
Тази мен вай-много ме интересув   :tits: . И аз така си мислех  - в Русия е истината в Русия, но сега вече видях твърдо доказателстви за това  :biggrin: :biggrin: :biggrin: