Автор Има графити вандализъм, има графити изкуство

3
Представям графити изкуство, 10 снимки:

1413-0
Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Не съм гинеколог, но мога да погледна...

Представям графити изкуство, 10 снимки:

(Attachment Link)
От този графит направо настръхвам. Акулата всеки момент ще се изтръшка на асфалта. Жестоко е...