Автор ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР-НАЙ-ДОБРАТА БОЙНА ЕДИНИЦА!

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

14701-0
ако видиш някого без усмивка, дай му своята
тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

14707-0Битката е най-изумителното състезание, на което едно човешко същество може да се отдаде. Тя изважда всичко най-добро и отстранява всичко най-ниско. Всички хора се боят по време на битка. Но страхливец е онзи, който позволява на страха да вземе надмощие над чувството за дълг. Дългът е същността на мъжеството.
тинтири-минтири

14708-0Успехът в една война зависи от златното правило на войната: "скорост — простота — смелост"!
тинтири-минтири

14709-0


Войникът е армията. Никоя армия не е по-добра от войниците си.
тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

14716-0

Куражът е страх, удържан минута повече.
тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

14722-0
ТЕОРИЯТА НЕ Е ПРАКТИКА НА ВОЙНАТА
тинтири-минтири

тинтири-минтири

тинтири-минтири

14725-0

Не оръжията убиват хора, хората убиват хора!!!
тинтири-минтири

тинтири-минтири